Inzicht in binnenklimaat en energieverbruik

Structureel gezond binnenklimaat

Het binnenmilieu in gebouwen, zoals scholen, kantoorpanden en sporthallen, is vaak slecht. Hierdoor verminderen aantoonbaar de prestaties en ontstaan gezondheidsrisico’s.

Munisense biedt een uitstekend instrument dat online overzichtelijk inzicht geeft in het binnenmilieu, het energieverbruik, bezettingsgraden en zelfs naleving van preventie voorschriften.

Continu meten met behulp van de INSIGHTNOW™ meters die de data naar het INSIGHTNOW™ platform verzenden zorgt voor investeringen in structurele verbeteringen op basis van feiten, en een onafhankelijke beoordeling van het nakomen van prestatiecontracten.
Met als resultaat: een gezond en fris binnenklimaat.


Brochure gezond binnenklimaat

Toepassingen/Projecten

Gezonde scholen

Prioritering van maatregelen

Verbetering van binnenklimaat
en energieprestatie

Voorkomen van gezondheidsklachten

Monitoren prestatiecontract

Een gezond, fris en duurzaam binnenklimaat kan worden bereikt met inzicht in de parameters van binnenklimaat. Door continu te meten kan worden bepaald, welke maatregelen voor het schoolgebouw het beste renderen. De onafhankelijke meetdata geeft een representatief beeld in welke mate de school voldoet aan de prestaties van het programma van eisen voor frisse scholen en, belangrijker, ook blijft voldoen.


Gezonde Scholen

Binnenklimaat snel inzichtelijk

Kantoren, ziekenhuizen, sporthallen,
datacenters, scholen, hotels

Snel inzicht in klachten over binnenklimaat

Effectiviteit checken van geïnstalleerde apparatuur

Ingenieurs- en adviesbureaus, vastgoed beheerders en technische diensten kunnen met een eigen meetset vragen en klachten over het binnenklimaat in korte tijd goed in kaart brengen. De objectieve meetwaarden geven ook aan of geïnstalleerde apparatuur inderdaad zorgt voor een frisse omgeving. Of wordt de bezettingsgraad of het energieverbruik gevisualiseerd. De meters meten continu en verzenden de meetdata naar het INSIGHTNOW™ platform voor heldere totaaloverzichten, analyse en rapportage.