Inzicht in luchtkwaliteit

Een gezond en fris klimaat

Continu online inzicht in parameters van luchtkwaliteit zoals fijnstof, CO2, luchtvochtigheid. En bij binnenklimaat ook van energieverbruik, bezettingsgraden en naleving van preventie voorschriften.

Door te meten met INSIGHTNOW™ meters, die hun meetdata voortdurend naar het INSIGHTNOW™ cloud portaal verzenden, kunnen gezonde beslissingen of investeringsbesluiten over structurele verbeteringen op basis van feiten worden genomen. En kunnen in gebouwen maatregelen voor duurzamer energieverbruik worden geïmplementeerd en kan objectief nakoming van prestatiecontracten worden beoordeeld. Met als gevolg een structureel gezond en fris binnenklimaat dat gezondheidsrisico's terugdringt en prestaties verhoogt.
Een gezonder leven door onderbouwde keuzes.


Direct door naar de pagina voor:

Brochure gezond binnenklimaat

Diensten

INSIGHTNOW™

INSIGHTNOW™


INSIGHTNOW™ Cloud Portaal en Netwerk zijn de verzamelnamen voor onze internetdiensten resp. de hardware die is geïnstalleerd op locatie.

Pakket luchtkwaliteit

Pakket luchtkwaliteit


Enkele producten leveren wij in standaardpakketten. Daarmee kunt u snel aan de slag om de (buiten) luchtkwaliteit of het binnenklimaat in een gebouw te meten. De meters geven u continu online inzicht in de gewenste parameters. Door gebruik te maken van onze automatische e-mailservice is ook het bijhouden van logboeken voor GGD niet meer nodig.

Losse meters aanschaffen en/of toevoegen aan standaardpakketten kan uiteraard. Overigens kunnen al onze meters probleemloos worden gecombineerd.

Luchtkwaliteit meters

Luchtkwaliteit meters


Wij maken diverse kleine, makkelijk te gebruiken meters waarmee online inzicht wordt verkregen in (buiten) luchtkwaliteit en binnenklimaat. Deze draadloze meters registreren naast temperatuur, luchtvochtigheid en CO2, ook fijnstof, VOC's en/of energieverbruik.

Luchtkwaliteit en binnenklimaatmeters

Toepassingen en Projecten

Gezonde lucht voor onze allerkleinsten

Voldoen aan strengere eisen
luchtkwaliteit kinderopvang centra

Continu monitoren

Al op meer dan 400 locaties
bewezen effectief

Kinderdagverblijven, peuter-
speelzalen, scholen en BSOs

Kindercentra in bestaande bouw moeten voldoen aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie. Met onze binnenklimaatmeters kunt u de luchtkwaliteit continu monitoren. De meters slaan alle meetwaarden op in het INSIGHTNOW™ cloud portaal voor direct inzicht maar ook voor latere analyse en rapportage.
Dankzij de automatische e-mailservice kunt u periodiek uw logboeken van uw groeps- en slaapruimten ontvangen. Dit geeft de GGD bij inspectie het vereiste historische inzicht in de luchtkwaliteit (zie onderstaand voorbeeld).


Voorbeeld van een e-mailservice weekrapport

Vaststellen of een ventilatiesysteem goed werkt

Vaststellen of een ventilatiesysteem goed werkt

Zomer en winter monitoren

Werkt het systeem?

Is de luchtkwaliteit voldoende?

Ook bij wisselend aantal kinderen

Meten is weten: of de luchtkwaliteit voldoende is kunt u eenvoudig vaststellen met behulp van onze binnenklimaatmeter.
De meters geven behalve direct op het apparaat ook in het INSIGHTNOW™ cloud portaal aan of de concentratie CO2 niet te hoog is.
Permanent meten is belangrijk omdat dit zowel in de winter als in de zomer èn bij wisselende groepssamenstellingen inzicht in luchtkwaliteit geeft. Zo monitort u voortdurend de concentratie CO2 en wordt ook duidelijk of het ventilatiesysteem goed werkt resp. of deze juist wordt bediend.
Het zeer krachtige cloud portaal geeft real-time èn historisch overzicht en bevat allerlei handige analysefuncties en tools.

Binnenklimaat in gebouwen beheersen

Binnenklimaat in gebouwen beheersen

Kantoren, ziekenhuizen, sporthallen,
datacenters, scholen, hotels

Snel inzicht in klachten over binnenklimaat

Effectiviteit checken van geïnstalleerde apparatuur

Ingenieurs- en adviesbureaus, vastgoed beheerders en technische diensten kunnen met een eigen meetset vragen en klachten over het binnenklimaat in korte tijd goed in kaart brengen. De objectieve meetwaarden geven aan of geïnstalleerde apparatuur inderdaad zorgt voor een frisse omgeving. Ook kan de bezettingsgraad of het energieverbruik en het temperatuurverloop van het gebouw worden gevisualiseerd, en kunnen alarmen worden ingesteld, bijv. als de verwarming onnodig blijft branden.

Immers, de meters meten continu en verzenden al hun meetdata voortdurend naar het INSIGHTNOW™ cloud portaal. Voor heldere totaaloverzichten, gedegen analyses en rapportages.


Gezonde scholen

Gezonde scholen

Prioritering van maatregelen

Verbetering van binnenklimaat
en energieprestatie

Voorkomen van gezondheidsklachten

Monitoren prestatiecontract

Een gezond, fris en duurzaam binnenklimaat kan worden bereikt met inzicht in de parameters van binnenklimaat. Door continu te meten kan worden bepaald, welke maatregelen voor het schoolgebouw het beste renderen. De onafhankelijke meetdata geven een representatief beeld in welke mate de school voldoet aan de prestaties van het programma van eisen voor frisse scholen en, belangrijker, ook eraan blijft voldoen.


Gezonde Scholen

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit, waterniveaus en luchtkwaliteit. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

KvK: 27313745

BTW nummer: NL819071006B01

Bankrekening: NL52 RABO 0313 8987 82

BIC: RABONL2U

Algemene Leveringsvoorwaarden

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Contact

X

Wij staan voor u klaar

071-711 46 23

info@munisense.com