Mensen brengen gemiddeld 90% van hun tijd in gebouwen door. Het is dus belangrijk dat in gebouwen een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gerealiseerd dat gehandhaafd blijft. Het binnenklimaat blijkt vaak een bepalende factor te zijn bij het ontstaan van veel voorkomende gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en irritaties aan ogen, neus en keel. Dus het ziekteverzuim stijgt, veelal mede door een verhoogde infectiedruk.

Munisense biedt, ook in geval van veel gebouwen en locaties, een uitstekend instrument dat online inzicht geeft in alle parameters van het binnenmilieu, het energieverbruik, de bezettingsgraden en naleving van preventie voorschriften.  
De overzichtelijk gepresenteerde data kan als basis dienen voor structurele verbeteringen van het binnenmilieu en energieprestaties. Tevens kunnen prestaties van gerealiseerde investeringen met deze meetdata ook nauwlettend worden gemonitord. Deze dienst is eenvoudig inzetbaar, betrouwbaar en behoeft slechts een geringe investering.

Verbetering van luchtklimaat en leer- en werkprestaties

Verlaging ziekteverzuim

Verbetering van bezetting en gebruik van gebouwen

Besparing op energiekosten

Eenvoudige installatie draadloos meetsysteem

Heldere totaal overzichten, analyses en rapportage
 
Monitoren prestatiecontracten

Permanent inzicht

Eénmalige controles brengen situaties op dat moment in kaart. Door het wisselen van de seizoenen (verwarming aan/uit, hogere/lagere luchtvochtigheid), tijdelijk meer of minder personen aanwezig, toename van apparaten, onopgemerkte uitval van ventilatiesystemen, etc. wordt de luchtkwaliteit aanzienlijk beïnvloed. Daarom is het van groot belang om voortdurend inzicht te hebben in alle parameters van het binnenklimaat.

Gezond en duurzaam

Vaak is er wel degelijk iets te verbeteren maar gebeurt het veel te laat of helemaal niet. Duurzame veranderingen voor verbeteringen zijn moeilijk uit te voeren omdat geen objectieve actuele en historische informatie over de kwaliteit van het binnenmilieu en energieverbruik ter beschikking staat.  Met de Munisense oplossing krijgt u een compleet, actueel en historisch inzicht in de aspecten van het binnenmilieu, het energieverbruik, de gezondheidsrisico’s en bezettingsgraden van uw gebouwen en lokalen.  De meetwaarden geven ook meteen aan of geïnstalleerde apparatuur ook inderdaad zorgt voor een frisse omgeving.


Prioriteren maatregelen, monitoren rendement 

Op basis van de meetwaarden in het INSIGHTNOW™  platform kan eenvoudig prioriteit van verbeteringen worden bepaald en kan achteraf de effectiviteit van de genomen maatregelen worden vastgesteld.


Enkele toepassingen:

  • Kantoorgebouwen
  • Scholen

  • Ziekenhuizen
  • Hotels
  • Sporthallen


Structureel resultaat

Met INSIGHTNOW™ wordt de kwaliteit van het binnenmilieu op hoog niveau gehandhaafd tegen een fractie van de kosten van infrastructurele maat-regelen en verbeteringen. Het inzicht in energie-verbruik in combinatie met temperaturen en de bezettingsgraden in de afzonderlijke ruimten maakt het mogelijk verspilling te minimaliseren en fors op de energierekening te besparen. Met een optimaal, gezond binnenklimaat als structureel resultaat.

INSIGHTNOW™

Het Munisense systeem voor binnenklimaatmetingen bestaat uit het INSIGHTNOW™ netwerk van makkelijk plaatsbare, geavanceerde draadloze meters, die hun meetdata real-time opslaan in het INSIGHTNOW™ cloud platform.

Het INSIGHTNOW™ netwerk kan bestaan uit een enkele meter, of een groep meters. Een groep meters vormt onderling een draadloos netwerk en kan een groot gebouw overspannen.
Binnenklimaat parameters die onze meters kunnen bemeten zijn temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, fijnstof, energie, waterverbruik, legionella risico, verlichtingssterkte, gassen, VOC, ventilatie en bezetting.

In het INSIGHTNOW™ platform wordt de gemeten data opgeslagen. De  actuele en historische data is, na identificatie en filtering beschikbaar voor analyse, visualisatie en rapportages. Gebruikers krijgen op smartphone, tablet of via webbrowser de informatie inzichtelijk passend bij hun functie en/of situatie gepresenteerd.

Helder inzicht

Het INSIGHTNOW™ platform geeft in één oogopslag de actuele kwaliteit en de best/slechtst presterende gebouwen en/of ruimte weer. Uiteraard is het mogelijk om in te zoomen in de details van ruimten, met historische waarden en correlaties met temperatuur, luchtvochtigheid, en buitenklimaat parameters. Landelijke of regionale overkoepelende instanties kunnen desgewenst toegang krijgen tot meetwaarden om zicht te houden op de kwaliteit van het binnenklimaat en de spreiding over de gebouwen. Bovendien kunnen aan de hand van de meetdata prestatiecontracten objectief worden beoordeeld.


Eenvoudige integratie

Alle producten en diensten van Munisense zijn wereldwijd inzetbaar. Ons INSIGHTNOW™ cloud platform is volledig gebaseerd op internationale standaarden voor draadloos meten. Dit vereenvoudigt de integratie met andere systemen en maakt online meten betaalbaar.

Onze klanten

Onze diensten worden gebruikt door gemeenten, onderwijsinstellingen, ingenieursbureaus, adviesburo’s, bouwbedrijven en andere organisaties, zowel nationaal als internationaal.