Uw platform voor smart city meetoplossingen

Munisense biedt unieke en betaalbare smart city oplossingen voor real-time meten en aansturen.
Onze apparatuur is geoptimaliseerd voor omgevingen en situaties waar autonomie, ook met betrekking tot datacommunicatienetwerk en energievoorziening, van groot belang zijn. Wij bieden oplossingen voor de volgende specialismen:

Toepassingen

Wij maken het mogelijk om meten en regelen snel en tegen geringe kosten in uw organisatie te integreren. Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Onderstaand enkele projecten die wij hebben gedaan:

navigate to Geluid meten

Geluid: terugdringen overlast en gehoorschade

Leuven Horecasense

In 95 Leuvense cafés en clubs is het verplicht gesteld om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. Met Horecasense worden de gemeten geluidsniveaus realtime via internet voor controle aan handhavers beschikbaar gesteld. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Meer informatie vindt u op www.horecasense.nl.

navigate to Water metingen

Water: grondwater meetnetten

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en dienstverlening wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun dienstverlening.

navigate to Dynamische verlichting

Licht: dynamische straatverlichting fietspad

Havenspoorpad dynamisch verlicht

Intelligente Smart City straatverlichting. Met ons dynamisch lichtmanagement systeem wordt licht op maat gerealiseerd. De verlichting past zich aan de omstandigheden aan en reageert direct op de omgeving, zoals weersgesteldheid, verkeersdrukte en panieksituaties. Zo wordt tot 80% energie bespaard, lichtvervuiling tot een minimum teruggebracht, veiligheid op straat verhoogd en storingen direct gerapporteerd. Op het Havenspoor fietspad in Rotterdam zorgt het Eurel systeem - van Elspec en Munisense - ervoor dat fietsers altijd voldoende licht hebben terwijl zonder verkeer maximaal energie wordt bespaard.

Het Eurel systeem is de volgende stap in de richting van slimme en duurzame infrastructuur en een naadloze aanvulling op ons portfolio. Het Eurel systeem is niet alleen verlichting, maar is een integraal concept voor slimme infrastructuur. Het biedt onze klanten flexibiliteit en een toekomstbestendige oplossing.
- Dion Gigenpack - Elspec bv
navigate to Gezond binnenklimaat

Binnenklimaat: Gezonde scholen Amsterdam

Healthy schools

Gemeente Amsterdam heeft al haar 360 scholen met behulp van onze CS4 meetset op representatieve wijze in kaart gebracht.
Op basis van metingen van ons INSIGHTNOW™ systeem zullen ook de resultaten van de kostbare verbeteringsinvesteringen worden gemonitord.

Nieuws

Stad Gent lovend over geluidsmonitoring

Tijdens de tien dagen waarin de Gentse binnenstad in functie staat van feest, cultuur en samenhorigheid, worden de geluidsniveaus op de pleinen bewaakt met apparatuur en app van Munisense.

Op elk plein, in elke straat en in vele panden is de Gentse Feestensfeer te voelen. Zo'n groot en uniek festival lokt veel bezoekers naar de Gentse binnenstad. Het stadsbestuur is zich erg bewust van het fragiele evenwicht tussen levendigheid en leefbaarheid. Zij leveren dan ook grote inspanningen om dat evenwicht te bewaren. Levendig, uniek en feestelijk voor de bezoekers, leefbaar en aangenaam voor de bewoners.

Het reeds in de Leuvense horeca toegepaste Horecasense systeem van Munisense is voor Stad Gent geschikt gemaakt om buiten, op de pleinen en in de straten de geluidsniveaus te monitoren.

De Dienst Milieu en Klimaat - Departement Milieu, Groen en Gezondheid  van Stad Gent (Kristiaan de Beleir) zijn zeer enthousiast over het geïnstalleerde Munisense systeem.

"Dit systeem is gewoon super! We doen meer dan dubbel zoveel pleinen op de helft van de tijd."

Real-time data voor Hackacity Utrecht en Amersfoort

Morgen, vrijdag, 27 mei is het zover: tijdens de Campus Party in de Jaarbeurs Utrecht gaat Hackacity van start. Ontwikkelaars met verschillende achtergronden gaan tijdens Hackacity 24 uur lang aan de slag met het ontwikkelen van slimme oplossingen voor de stad met behulp van Munisense real-time data en FIWARE.

De ontwikkelaars maken gebruik van data die wordt verzameld met behulp van tientallen geluids- en binnenklimaatsensoren van Munisense, die speciaal voor Hackacity rondom de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort zijn geïnstalleerd.
Deze realtime data is zowel beschikbaar via ons INSIGHTNOW platform als onze Open Data ondersteuning: https://opendata.munisense.net. De Munisense API conformeert zich aan FIWARE architectuur. Behalve het open data platform van Munisense hebben de ontwikkelaars ook de beschikking over datasets van overheden, bedrijven en  onderzoeksinstanties.

Deelnemende hackers wordt gevraagd innovatieve ‘Healthy Urban Living’ toepassingen te bedenken voor een milieuvriendelijk, veilig en bruisend stationsgebied. De oplossingen moeten daarbij zijn toegespitst op de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort, en wereldwijd schaalbaar zijn naar andere cases.

FIWARE  biedt een vrij eenvoudige maar krachtige set van API's (Application Programming Interfaces). Deze API's vereenvoudigen de ontwikkeling van slimme toepassingen in meerdere verticale sectoren, waarvan de specificaties openbaar en royalty-free zijn. Naast het feit dat de API's kostenloos zijn, zijn deze software modules en componenten sneller aan te passen aan marktomstandigheden. De ontwikkelaars kunnen hiermee ook dezelfde technologie in hun softwarearchitectuur gebruiken in het ontwerp en bij implementatie in verschillende domeinen.

Hackacity is een hackathon dat zich richt op het testen van big data en het gebruik ervan stimuleert om oplossingen te vinden die een impact in de stad zullen hebben, maar ook samenwerking  bevordert. Met de steun van het OASC initiatief (Open en Agile Smart Cities), daagt Hackacity steden over de hele wereld uit, om samen te werken in een eerste poging om een geïntegreerde aanpak te implementeren van het gebruik van data voor het creëren van innovatieve stedelijke oplossingen. 

Wie de Hackacity in Utrecht het beste uitvoert, krijgt (financiële) steun om zijn/haar oplossing ook daadwerkelijk te ontwikkelen en wordt er geld beschikbaar gesteld voor een proof of concept-project in een stad.


Munisense trots op gunning door Oasen

Oasen, leverancier van water in het Groene Hart van Nederland, gunt het onderhoud voor de aankomende vijf jaar en de vervanging van 357 watermeetpunten aan de combinatie Ingenieursbureau Land-Munisense.

De combinatie ziet in de keuze van Oasen een bevestiging van het vertrouwen in hun expertise op het gebied van beheer van (grond)watermeetnetten met de geavanceerde online waterniveaumeters.

Ingenieursbureau Land, specialist op het gebied van hemel-, grond- en oppervlaktewater, zal de INSIGHTNOW™ waterniveaumeters van Munisense op 228 locaties in en rondom grondwaterwingebieden plaatsen.

De waterniveaumeters verzenden de komende jaren de meetdata naar het Munisense INSIGHTNOW™ platform. Oasen kan daar beschikken over deze betrouwbare meetwaarden en voldoen zij aan de vergunningsverplichting van winvergunningen.

De meetdata van de 357 meetpunten wordt door Oasen overigens eveneens gebruikt voor onder meer hydrologisch en bouwkundig onderzoek, monitoren van gebouw- en gewasschade en verstrekken van grondwaterstanden aan het DINOloket.

Ingenieursbureau Land zal dit stijghoogtemeetnet in het Groene Hart van Nederland, dat ook veengebieden en weilanden beslaat, tot medio 2021 beheren.

Oasen zuivert en transporteert jaarlijks zo’n 46 miljard liter drinkwater van onberispelijke kwaliteit. Goed is volgens Oasen niet goed genoeg. Beter dan mogelijk wel. Wij zijn er dan ook trots op dat Oasen voor de combinatie Land-Munisense heeft gekozen.


Horecasense De Standaard

Uit het artikel dat op 18 maart 2016 in De Standaard (België) verscheen, blijkt dat stad Leuven de handhaving van de geluidsnormen in horecagelegenheden goed op de rit heeft. Dankzij ons Horecasense systeem.

Op 17 maart werd in Brussel de wetgeving, die sinds 2013 van kracht is, geëvalueerd. Op deze studiedag over de Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten werd gesignaleerd dat de muzieksector positief is over de geldende wetgeving.

Handhaving van de Vlaamse normering is echter een stuk moeilijker. Behalve voor stad Leuven.

Het draadloze Horecasense systeem dat bij 100 cafe's en clubs in Leuven is geïnstalleerd, registreert en geeft het geluidsniveau direct op een tablet aan de DJ weer. Politie en milieudiensten hebben ook real-time, online inzicht in de gemeten geluidsniveaus, wat de handhaving vereenvoudigt. Zij leggen bij klachten en/of overschreidingen het overzicht van de meetwaarden van de voorgaande uren diezelfde avond aan de DJ en/of uitbater voor,

Lees het hele artikel uit De Standaard: Oordopjes geven vals gevoel van bescherming

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om alle scholen in Amsterdam gezond te maken ten aanzien van zowel het binnenmilieu als het energiegebruik en de toepassing van duurzame energie. Het positieve effect van een een gezond, ‘fris’ binnenklimaat op de leerprestaties van kinderen is door onderzoek en ervaringen van schoolbesturen aangetoond.

Voor prioritering van de 90 bestaande schoolgebouwen die gemeente in de periode 2016-2018 ook nog wil aanpakken is gekozen voor de inzet van 120 Munisense binnenklimaatmeters bij 167 scholen voor primair onderwijs en bij 90 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inzicht en analyse
Het Munisense systeem bestaat uit het INSIGHTNOW™ netwerk, makkelijk plaatsbare, draadloze binnenklimaatmeters, en het INSIGHTNOW™ cloud platform, waar de meters alle meetdata real-time naartoe sturen.

De parameters die door deze nieuwe generatie online Munisense binnenklimaatmeters (model CS4) worden gemeten zijn temperatuur, luchtvochtigheid en CO2. Deze waarden geven een goed beeld van de luchtkwaliteit. De meetdata van alle meters is, na identificatie en filtering en eventueel na correlatie en validatie met meteogegevens, via smartphone, tablet of webbrowser beschikbaar voor uitgebreide analyse, visualisatie en rapportages in het INSIGHTNOW™ platform.

Evaluatie knelpunten
Per schoolgebouw worden meters in klaslokalen geplaatst die 24 uur per dag de CO2, luchtvochtigheidsniveaus en temperatuur registreren.
De meetdata in het INSIGHTNOW™ platform wordt door experts geanalyseerd. Deze experts, ingezet door de gemeente Amsterdam, brengen op basis van de resultaten advies uit aan de gemeente en scholen over maatregelen voor verbetering.

Fris en schoon werkklimaat
Ook op de werkplek zijn klachten van werknemers vaak aanleiding voor onderzoek naar binnenklimaat. Hoofdpijn, vermoeidheid, irritatie van ogen en luchtwegen en een bovengemiddeld ziekteverzuim zijn veelgehoorde klachten. Het is zaak om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Daarvoor is het in kaart brengen van de situatie op de werkplekken een belangrijke eerste stap.

Wilt u meer weten over het binnenklimaat in schoolgebouw(en), hotel of kantorencomplex? Lees meer bij binnenklimaat of bel voor de mogelijkheden om te komen tot optimale prestaties in een fris en schoon binnenklimaat.

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, produceert, levert en beheert innovatieve online realtime meet- en regeloplossingen. Onze smart city oplossingen geven online inzicht in geluid, trillingsbelasting, waterniveaus, energiegebruik, openbare verlichting en water- en luchtkwaliteit en zorgen voor effectieve controle over straatverlichting en lichtniveaus, ventilatie- en pompactiviteit.

 • KvK: 27313745

  BTW: NL819071006B01

  Bankrekening: NL95 INGB 0667 8008 24

  BIC: INGBNL2A

 • Accountmanager

  Wij zijn op zoek naar gedreven, enthousiaste en ervaren accountmanagers die zelfstandig kunnen werken. De nadruk komt te liggen op onze producten en diensten voor geluid òf op die voor water.

 • Front-end webdeveloper voor sensor-data visualisatie

  Je werkzaamheden zullen bestaan uit het bedenken van handige manieren om sensordata te visualiseren, het ontwerpen van de interface en de uiteindelijke implementatie binnen ons framework.

 • Webdeveloper voor sensordata SAAS onderneming

  Hoewel veel bedrijven die web development doen (vooral in PHP) vaak de focus hebben op snel kleine sites en functionaliteiten afleveren binnen de deadlines, is het bij ons anders. De focus ligt op het schrijven van begrijpbare codes en deze te blijven ontwikkelen om de kwaliteit hoog te houden.

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er altijd mogelijkheden om stage te lopen. De projecten waar je aan deel kan nemen zijn in onder andere business development, backoffice/portal development, wireless sensor networks of embedded design.

  Neem contact op voor de mogelijkheden!

Onze partners

Ook met verschillende partners zijn wij onze producten en diensten continu aan het ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten innovatieve diensten en producten aan te bieden die onmiddellijk kunnen worden toegepast.

Contact