Wij zijn op zoek.... naar jou!

Word jij onze collega? We hebben diverse vacatures op het moment. Lees verder...

Munisense geeft online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.


Wat we doen
Onze smart city oplossingen meten geluid bij evenementen, bouw of infrastructuur, detecteren vuurwerk, of meten waterkwaliteit. De data wordt gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij kunnen helpen
Het online inzicht in onder andere geluidsoverlast, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van de leefomgeving. Hiermee integreren we meten, regelen en aansturen in uw organisatie. Tegen geringe kosten èn ook op plekken waar stroomvoorziening en datacommunicatie van groot belang is.

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken zo'n 100 Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus worden realtime via internet voor controle voor horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Nieuws

Smart City Data Platform (Leuven, Brugge, Roeselaere) wint prijs in Barcelona

Het Smart City Data platform liet inzendingen van vele wereldsteden achter zich op het Smart City Expo World Congres in Barcelona (15-17 november 2022).
Dit initiatief van L
euven, Brugge en Roeselaere won namelijk de eerste prijs in de categorie Enabling Technologies!

Vandaag de dag lost dit slimme platform, waaraan wij ons steentje van geluidsmetingen mochten bijdragen, namelijk al écht problemen op!

De continue informatie over het geluid en eventuele geluidsoverlast wordt meteen omgezet in acties tegen de geluidsoverlast. Zo wordt bijvoorbeeld direct de verlichting automatisch aangepast bij geluidsoverlast, om meer rust op straat te creëren. Deze slimme technologie helpt de Leuvenaars aan een betere nachtrust.


Nieuwsbericht hierover van de Stad Leuven: Stad Leuven

Ook dDiverse Belgische media pikten deze mijlpaal op, zoals

Het Nieuwsblad

Het Laatste Nieuws

GLIMI gooit hoge ogen op GTL

Er was veel belangstelling voor het GLIMI project tijdens het GTL congres in Hoevelaken (8 en 9 november 2022).

De sessie van Merel Ursem hierover, met als titel "Participatie met meetbare inzichtelijke geluidbeleving" trok een volle zaal, Daarnaast werd de GLIMI stand in een bezoekersenquête als meest interessant bestempeld.

En, als klap op de vuurpijl kreeg Merel een Award voor Beste Spreker!

Bij GLIMI maken we de kwaliteit van geluidsomgevingen voor alle betrokkenen - overheden, bedrijven èn bewoners - naast inzichtelijk ook hanteerbaar.
Het is een project waar burgerparticipatie veel extra informatie verschaft.

Bent u benieuwd?
Lees meer over GLIMI

Of bezoek het GLIMI bewonersportaal

Ontwikkeling van de dynamische geluidkaart

Met de toekenning van een subsidie binnen de landelijke call MIT R&D AI krijgt de ontwikkeling van de dynamische geluidkaart een goede boost. Samen met onze consortiumpartners Peutz en Embedded Acoustics gaan wij ons de komende twee jaar in dit project richten op de ontwikkeling van dynamische geluidkaarten in de gebouwde omgeving.

Het verbeteren van de leefomgeving door vermindering van de geluidhinder is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Het huidige geluidbeleid is echter gefocust op jaarlijkse berekende gemiddelde geluidniveaus. Deze berekeningen geven onvoldoende inzicht in de werkelijk optredende geluidbelastingen. Want deze kunnen sterk variëren in de tijd, de ruimte en het type activiteit. Hierdoor blijft de effectiviteit van beleidskeuzes lang onduidelijk en neemt de draagkracht onder de inwoners sterk af. Terwijl in de aankomende Omgevingswet de betrokkenheid van burgers een van de essentiële pijlers is. Ergo, inwoners moeten worden voorzien van de juiste en actuele geluidsbelasting in hun leefomgeving. En doet een jaarlijks uitgerekend gemiddelde geluidniveau geen recht aan hun realiteit.

Nederland staat daarnaast voor een grote uitdaging rondom gebiedsinrichting en bouw. Hierbij gaat het om zowel woningbouw, als infrastructurele en industriële bouwwerkzaamheden. De bouwactiviteiten vinden plaats in dichtbevolkte gebieden. En daarmee is het voorkomen van geluidhinder een belangrijke opgave.

De ontwikkeling van de dynamische geluidkaart, een product dat realtime inzage geeft in historische en actuele geluidbelasting met een hoge resolutie in tijd en ruimte, is hiervoor van essentieel belang. Zo komt er detail-inzicht in de oorzaken van geluidbelaste omgevingen en de ontstane hinder. En kunnen lokale (beleid-)maatregelen worden getroffen om situaties te verbeteren.

Onze geluidsmonitoringstations (wij noemen ze zo omdat ze meer doen dan meten) zijn in staat om de dynamische geluidkaart te ondersteunen. Met deze geluidmonitoringstations verzamelen en verwerken we verschillende types en grote hoeveelheden sensordata. Deze kan worden ingezet voor baanbrekende innovaties.
Wij focussen ons op zogenaamde geluidsevents, die worden voorzien van een “timestamp”. Deze bestaat uit locatie, richting, type en niveau van het geluid, en worden direct als bijbehorende data aan de opname gekoppeld.

We houden u graag op de hoogte!

Geluidsonderzoek rondom de grootste skatebaan van Nederland

In Amsterdam bevindt zich op het Zeeburgereiland de Urban Sport Zone. Hier ligt de grootste skatebaan van Nederland. Deze is namelijk 3100 m2 groot!

Dat is natuurlijk super mooi in zo'n nieuwe wijk. Maar er is ook overlast van skaters die te veel lawaai maken en nogal eens te lang blijven hangen.

Amsterdam wil dit beter in kaart brengen en weten wanneer er wat gebeurt. En daarna, op basis van deze kennis, besluiten of dit kan worden verminderd én met welke maatregelen.

Sinds enkele maanden registreren onze geluidsmeters de geluiden op en rondom de Urban Sport Zone.
Op basis van onze rapportage van de metingen zal Amsterdam oplossingen zoeken om de overlast voor omwonenden te verminderen.

Urban Sport Zone

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

  • Cloud engineer (AWS) voor sensor data SaaS platform

    We zoeken een enthousiaste en communicatieve developer om ons team en product vooruit te helpen. Momenteel migreren we van eigen hardware naar de AWS cloud. Voor het water-product is deze migratie nagenoeg voltooid en voor het geluid-product zijn we plannen aan het maken om deze transitie te gaan beginnen. We zijn op zoek naar een enthousiaste engineer die ons wil helpen deze cloud-transitie in te zetten en af te maken.

  • Front-end developer voor sensordata SAAS platform in Angular

    We zoeken een enthousiaste en communicatieve developer om ons team en product vooruit te helpen. We migreren momenteel naar een nieuwere techstack en zijn op zoek naar een getalenteerde frontender om ons te helpen bij deze overgang.

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Ook met verschillende partners zijn wij onze producten en diensten continu aan het ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten innovatieve diensten en producten aan te bieden die onmiddellijk kunnen worden toegepast.

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland