Aanpak van te luide voertuigen

Overlast verminderen van voertuigen die excessief geluid produceren. Hoe doe je dat? Lees hoe Amsterdam en Rotterdam dit met een primeur aanpakken.

Munisense geeft u online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.

Wat we voor u doen

Onze smart city oplossingen meten en monitoren geluid - zoals bij evenementen, constructiewerkzaamheden of infrastructuur - en meten (grond)waterniveaus of parameters van waterkwaliteit. Alle data wordt direct in de cloud gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan een gezond en veilig leefklimaat en gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij u kunnen helpen

Het online inzicht in onder andere geluid, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van uw leefomgeving. Hiermee integreren we met geringe kosten meten, regelen en aansturen in uw organisatie.

Kennis van zaken, klantvriendelijk en communicatie is goed!

Harmen Dijkstra - senior inspecteur omgevingsvergunningen, Gemeente Leeuwarden

Goede ondersteuning, vriendelijke assistentie, snelle reactie op vragen, goede apparatuur.

Jan van Driel - senior inspecteur, Staatstoezicht op de Mijnen

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Hieronder staan enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken alle Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus van de ruim 100 lokalen zijn realtime via internet voor controle voor de horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet ter plaatse voor real-time feedback aan de horecabaas en/of DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Noise monitoring in combinatie met nudging technieken heeft geluidsoverlast voor bewoners in het uitgaansgebied van Leuven sterk gereduceerd.
Onze noise monitoring stations (geluidmeters) die naast alle gebruikelijke geluidparameters ook geluidsherkenning leverden werden gekoppeld aan nudging systemen. Het ingestelde geluidniveau in combinatie met gedefinieerde geluidherkenningsparameters werd gebruikt als trigger voor een scala aan nudging technieken. Bepaalde lichtprojecties zorgen voor een verlaging van de geluidsoverlast met 30%.

Nieuws

GTL Congres 2023 - Een nieuwe aanpak

30% minder geluidshinder, hoe doe je dat?


Tijdens het GTL Congres, dat op 14 en 15 november a.s. in Hotel Gooiland in Hilversum plaatsvindt, presenteren we een nieuwe aanpak bij het voorkomen van geluidsoverlast.

Geluidsproblematiek is namelijk een terugkerende uitdaging in uw vakgebied. Er wordt veel tijd en moeite gestoken in het onderzoeken van geluidsklachten.

Zoals in geval van:

 • Laad- of los activiteiten
 • Hei- of sloop werkzaamheden
 • Te luide auto's en motoren
 • Container overslag
 • Schreeuwende en zingende nachtbrakers
 • Lawaaiïge bedrijfsprocessen


En dat, terwijl zo'n 30% van de overlastklachten voorkomen had kunnen worden.

Hoog tijd dus om het anders aan te pakken!


We vertellen u graag hoe, tijdens het GTL Congres op 14 of 15 november a.s. We ontmoeten u graag op stand 21.


→ Wilt u het maximale uit uw GTL Congres-ervaring halen? Noteer alvast deze sessies:

14 november

11.50 - Burgerparticipatie in soundscape-onderzoek

14.30 - Gedragsbeïnvloeding luide voertuigen in Barendrecht

15 november

15.30 - Verminderen van geluidklachten door zelfregulering


→ Download alvast het GTL Congres programma overzicht met alle lezingen in pdf formaat.

Einde van 2G netwerken in zicht - slim overschakelen naar LTE-M

Nederlandse telecom-operators gaan de komende 3 jaar hun 2G/GPRS netwerken afbouwen.

Vodafone en KPN plannen om op 31 december 2025, als laatsten, hun 2G netwerken uit te schakelen. Uiteraard schrijven we dit met een slag om de arm, want de overheid zal zich hier mogelijk nog over uitspreken en veranderingen in deze termijn aanbrengen. Want in andere landen ligt het uitschakelmoment verder in de toekomst, namelijk eind 2030.

Toch zal de benodigde 2G dekking voor onze LV4 en LV5 watermeters wel enigszins verminderen omdat T-Mobile medio 2023 de stekker uit hun netwerk trekt.

Natuurlijk hebben wij inmiddels een uitstekende opvolger: de LV8. Deze werkt met LTE-M en roaming SIMS van Deutsche Telekom. Hiermee kan de LV8 tot 25 jaar vooruit.

Wat nu met de LV4 en LV5?
Allereerst, geen zorgen!
Want voor alle werkende LV4 of LV5 watermeters blijft onze digitale dienstverlening gewoon bestaan, zolang hun 2G dekking nog voldoende is.
Echter, de LV4s worden sinds 2023 niet meer gerepareerd maar gerecycled.
De LV5s blijven wij tot eind 2025 nog gewoon voor u repareren.
Verder blijven de batterijen voor zowel LV4 als LV5 watermeters leverbaar tot eind 2025.

Neem contact met ons op als u naar aanleiding hiervan vragen hebt.

Overschakelen naar LTE-M?

Om de overgang naar de LV8 (met 4G/5G LTE-M) soepel te laten verlopen, geven wij bij vervanging van LV4 watermeters met serienummers MSLV4h of MSLV4i én alle LV5 watermeters, heel 2024 korting op aanschaf van de toekomstvaste LV8.

Wilt u meer weten? Dat kan telefonisch, en per mail via sales at munisense.com.
We adviseren u graag hoe u het slimste (en goedkoopste) kunt overschakelen.

Primeur in Nederland - aanpak van lawaaierige voertuigen met geluid informatie displays

Langs scheurende motorfietsen en brullende auto’s zorgen voor veel overlast, zowel in natuurgebieden als in steden. Zo ook in Amsterdam en Rotterdam. Maar liefst 19% van de volwassen Amsterdammers ondervindt ernstige geluidshinder hiervan.

Bestuurders zijn zich veelal niet bewust van de hinder die ze veroorzaken en kunnen zelf veel doen om deze hinder te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat zij hier ook toe bereid zijn.

Met de Geluid Informatie Displays, die oplichten bij de detectie van een te luid voertuig, worden deze bestuurders hierop geattendeerd.

Alle geluidpieken en andere geluiddata wordt realtime verzameld en is meteen inzichtelijk in een online dashboard. Dit geeft de gemeente onder andere inzicht in de intensiteit van de luide voertuigen, het effect van de attentieborden en andere maatregelen. Zo heeft de gemeente continu de vinger aan de pols.

Voor de detectie van de voertuigen wordt gebruik gemaakt van een innovatief geluidmonitoringstation - de Geluidduider - die behalve alle geluidparameters en -pieken ook de locatie van het voertuig en het type voertuig (met AI) bepaalt en de snelheid en de richting meet. Onderdeel van het project is om deze functionaliteit in het project stapsgewijs te verfijnen.

De proef met onze Geluid Informatie Displays in Amsterdam en Rotterdam duurt overigens de hele zomer.

U heeft het vast opgemerkt, er is veel media aandacht voor deze primeur. We hebben enkele hieronder voor u verzameld:

https://www.amsterdam.nl/nieuw...
https://www.rotterdam.nl/scher...

https://www.telegraaf.nl/nieuw...

https://www.parool.nl/amsterda...
https://www.ad.nl/binnenland/t...
https://www.verkeersnet.nl/act...

U snapt, we zijn eigenlijk best wel trots. We vertellen u dan ook graag hoe dit systeem ook voor inwoners van uw gemeente kan zorgen voor beduidend minder geluidsoverlast van luide voertuigen.

De Waterbank

Wij zijn lid van De Waterbank; De Waterbank is het verbindingsplatform van vraag en aanbod voor restwater. Door het hele jaar slim met water om te gaan wil de Waterbank miljoenen liters restwater hergebruiken.

Over 2 jaar zien wij de Waterbank als een platform waar minimaal 30% van al het restwateraanbod in Nederland live inzichtelijk is. Zowel op het gebied van kwantiteit als kwaliteit.” - Irene Barten

Droogte en overlast zijn dagelijkse onderwerpen en aandachtspunten in de wereld. De grondwaterstanden dalen, er zijn langere droogteperiodes en hevigere buien in de zomer. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de waterhuishouding in de wereld te verbeteren.

Om droogte tegen te gaan is er een uitgebreid en gestaag groeiend netwerk van leden die helpen om de waterbalans te herstellen. Ook uw steentje bijdragen en lid worden?

Beheer grondwatermeetnetten Zaanstad en Vlaardingen

Zowel Gemeente Zaanstad als Gemeente Vlaardingen hebben onlangs de aanbestedingsopdrachten voor het beheer van haar grondwatermeetnetten gegund aan Inpijn Blokpoel Ingenieurs, nu bekend als SOCOTEC Geotechnics, en Munisense voor apparatuur en ICT. Deze opdrachten omvatten alle aspecten van peilbuismonitoring: dataverzameling, onderhoud van het meetnet, kwaliteitscontroles en visualisatie van de data in een gemeentelijk en publiek portaal.

Om te beginnen worden de in totaal zo'n 400 peilbuizen voorzien van telemetrie en uitgerust met autonome sensoren. Deze sensoren sturen via LTE-M meerdere keren per dag grondwaterstanden naar het portaal, waar de data onmiddellijk beschikbaar wordt gesteld voor beide gemeenten.

Dit biedt Zaanstad en Vlaardingen gegarandeerd diepgaand inzicht in de huidige situatie en langetermijntrends van de grondwaterkwantiteit, wat van belang is voor beleidsvraagstukken en -ontwikkeling.

Naast de status van de meetnetten en kwaliteitsborging van de grondwaterdata krijgen Vlaardingen en Zaanstad ook inzicht in vergelijkingen van resultaten, ruimtelijke verdeling, veranderingen in de tijd en andere analyses. Dit alles met een hoog niveau van databetrouwbaarheid en superieure datakwaliteit.

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

 • Helaas!

  Op dit moment is ons team compleet en hebben wij geen vacatures.

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland