Wij zijn op zoek.... naar jou!

Word jij onze collega? We hebben diverse vacatures op het moment. Lees verder...

Munisense geeft online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.


Wat we doen
Onze smart city oplossingen meten geluid bij evenementen, bouw of infrastructuur, detecteren vuurwerk, of meten waterkwaliteit. De data wordt gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij kunnen helpen
Het online inzicht in onder andere geluidsoverlast, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van de leefomgeving. Hiermee integreren we meten, regelen en aansturen in uw organisatie. Tegen geringe kosten èn ook op plekken waar stroomvoorziening en datacommunicatie van groot belang is.

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken zo'n 100 Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus worden realtime via internet voor controle voor horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Nieuws

Munisense introduceert AI-gedreven netwerk voor geluidsmonitoring tegen geluidsoverlast


Barcelona, ​​MWC – Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is geluidsoverlast de op een na belangrijkste bedreiging voor de gezondheid in stedelijke gebieden. Als reactie hierop is er Europese wetgeving ontwikkeld om de geluidsoverlast terug te dringen, maar deze bepalingsmethode staat ver af van de daadwerkelijke beleving van geluid door bewoners, wat leidt tot tijdrovende handhaving en onvoldoende inzicht voor beleidsmakers. Om dit probleem aan te pakken, introduceert Munisense met trots zijn geluidsmeetstations en -diensten, die een diepgaand inzicht bieden in geluidsbronnen door middel van schaalbare geluidsmonitoringnetwerken die elke geluidsbron lokaliseren en identificeren met behulp van AI/ML.

De geluidsmeetstations en -diensten van Munisense zijn geschikt voor uiteenlopende oorzaken van geluidsoverlast, zoals industrielawaai, verkeerslawaai (weg-, spoor-, luchtverkeer), bouwlawaai, windturbinelawaai, muziekevenementen, sportlawaai, uitgaansoverlast, enz.

Automatische analyse en conversie van de gegevens naar zinvolle realtime en historische informatie vullen de online dashboards en bieden bruikbare inzichten. De overlast kan via open data API's externe systemen triggeren, zoals verlichting, externe beeldschermen en videocamera's. Gemeenten, bedrijven en bewoners hebben continu en historisch inzicht in geluidsblootstelling, geluidskwaliteit, geluidsoverlast en gedetecteerde geluidsgebeurtenissen in hun omgeving, wat resulteert in een scala aan voordelen:

  • Klachten over geluidsoverlast in woningen snel oplossen tegen lage arbeidskosten
  • Verbetering van de handhaving tegen meer dan 40% lagere kosten
  • Bewustwording van geluidsoverlast creëren en zelfregulering mogelijk maken
  • Hoogwaardige feedback geven over de effectiviteit van beleidsmaatregelen
  • Bewoners begrijpelijk inzicht geven in de kwaliteit van hun geluidsomgeving en hen in staat stellen om mee te praten met de lokale overheid over verbeteringen in hun leefomgeving
  • Het faciliteren van sneller en goedkoper onderzoek door adviesbureaus door de permanente beschikbaarheid van meetgegevens
  • Stimulering van innovatie door beschikbaarheid van hoogwaardige data over geluidsgebeurtenissen via open data-interfaces

“Niet voor niets maken de grootste steden van Nederland en België, maar ook tal van adviesbureaus en bedrijven gebruik van de Munisense geluidsmeetdiensten. Zo krijgen ze grip op geluidsoverlast en verbeteren ze de kwaliteit van de leefomgeving, in samenwerking met hun bewoners", aldus een vertegenwoordiger van Munisense.

Het geluidsmonitoring netwerk van Munisense biedt de laagste eigendomskosten van permanente monitoringinfrastructuur (ZHAGA) en integreert privacybescherming (ISO 27001). Het systeem biedt realtime controle over geluidsoverlast en biedt open API's om geluidsgebeurtenissen te integreren in slimme stadsoplossingen.

We kijken ernaar uit om u deze week te ontmoeten op onze stand tijdens MWC-4YFN in Barcelona - Hal 8.1 D23.4

Project Hollandse Luchten voegt geluidsmetingen toe aan luchtkwaliteitmetingen

In het project Hollandse Luchten, een initiatief van de Provincie Noord-Holland, wordt luchtkwaliteit gemonitord. Binnenkort worden aan dit burgerplatform voor kennis voor een gezonde leefomgeving geluidsmetingen toegevoegd.

Tijdens de bijeenkomst met bewoners uit de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) en gemeente Gooise Meren werd door Merel Ursem van Sound Appraisal informatie gegeven over het belang van een gezonde geluidsomgeving en werden GLIMI en de GLIMI-methoden uitgelegd.

De soundscape benadering, waarbij objectieve metingen worden gecombineerd met subjectieve data en waarin beleving voorop staat, werd uitgelegd. Bewoners kregen de mogelijkheid om te beslissen waar de Munisense geluidsmeters zouden moeten komen en konden zij met elkaar in gesprek over vragen en zorgen over geluid in hun woonomgeving. Deze interactie leverde interessante en relevante meetlocaties op.

De bewoners waren erg enthousiast over GLIMI! Zodra de geluidsmeters zijn geïnstalleerd - mogelijk al in maart - kunnen bewoners 24/7 via het GLIMI platform hun geluidsbeleving melden. Daarbij worden in mei luisterwandelingen georganiseerd waarna in juni de evaluatie volgt.

Meer weten over het project Hollandse Luchten?

Gehoorschade stijgt op de politieke agenda

Gezondheid - en gehoorschade - wordt steeds belangrijker. De roep vanuit de politiek, de WHO en gezondheidsraad, KNO artsen, artiesten en zelfs bezoekers om minder hard geluid tijdens muziekevenementen wordt met de dag luider.

Gehoorschade stijgt op de politieke agenda. Men hoopt op wetgeving met een verlaging van de geluidnorm van 103 dB naar 100 dB.

Omdat de overheid traag is met besluitvorming, nemen sommige gemeenten het voortouw door al in evenementenvergunningen voorwaarden op te nemen om de gezondheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. De GGD heeft hiervoor overigens al handreikingen beschikbaar.

Maar hoe kan deze naderende wetgeving adequaat worden gehandhaafd? En leidt dit niet tot een nog hogere werkdruk?
Liggen voor handhavers van deze wetgeving, zoals omgevingsdiensten en gemeente ambtenaren, volle en lange dagen, avonden en nachten met controles van horeca en clubs in het verschiet? Stad Leuven bewijst dat dit helemaal niet het geval is.

Hoe doen zij dit?

Door invoering van geluidsgrenswaarden, continue Horecasense monitoring en handhaving van de grenswaarden, is in Stad Leuven is de geluidbelasting, over alle clubs en café's gemeten, zelfs bewijsbaar naar beneden gegaan. Terwijl de werkdruk van het handhaven van het geluidniveau van alle Leuvense horecagelegenheden is verlaagd.

Van de lokale overheid in Leuven wordt verwacht dat zij toezicht houdt, handhaaft en maatregelen treft wanneer sprake is van geluidsoverlast. De geluidsniveaus van alle horecagelegenheden worden met Horecasense gemeten en, zo nodig, beschikbaar gesteld via internet voor controle. Horecasense verbetert zo de geluidbeheersing van de horeca in Leuven aantoonbaar tegen aanzienlijk lagere handhavingskosten. Ook kan de stad bepaalde horecagelegenheden meer vrijheid geven wanneer zij structureel binnen de normen blijven.


Stad Leuven - een van de innovatiefste smart cities in Europa - publiceert hier binnenkort een interessant artikel over.

We sturen u dit graag toe! Stuur een e-mail naar info at munisense.com zodat u deze snel in uw inbox terugvindt.

Wat is Horecasense?

Horecasense wordt al 10 jaar in zo'n 500 horecagelegenheden (waaronder Leuven en Brussel) gebruikt voor het continu meten en registreren van geluidsniveaus.

Horecasense is een eenvoudige manier voor Horeca uitbaters om zelf altijd het geluidsniveau in hun zaak te meten en registeren. Met het online platform bewaken zij, waar zij zich ook bevinden, de geluidsniveaus en ontvangen zij alarmmeldingen. Zo houden ze actief de geluidsemissie binnen de grenzen, voorkomen ze niet alleen klachten, maar ook gehoorschade en boetes.

Voor handhavende instanties, zoals bijv. omgevingsdiensten en gemeenten, is het mogelijk om de meetdata realtime of achteraf eveneens op afstand in te zien en te analyseren. https://horecasense.nl/

Einde van 2G netwerken in zicht - slim overschakelen naar LTE-M

Nederlandse telecom-operators gaan de komende 3 jaar hun 2G/GPRS netwerken afbouwen.

Vodafone en KPN plannen om op 31 december 2025, als laatsten, hun 2G netwerken uit te schakelen. Uiteraard schrijven we dit met een slag om de arm, want de overheid zal zich hier mogelijk nog over uitspreken en veranderingen in deze termijn aanbrengen. Want in andere landen ligt het uitschakelmoment verder in de toekomst, namelijk eind 2030.

Toch zal de benodigde 2G dekking voor onze LV4 en LV5 watermeters wel enigszins verminderen omdat T-Mobile medio 2023 de stekker uit hun netwerk trekt.

Natuurlijk hebben wij inmiddels een uitstekende opvolger: de LV8. Deze werkt met LTE-M en roaming SIMS van Deutsche Telekom. Hiermee kan de LV8 tot 25 jaar vooruit.

Wat nu met de LV4 en LV5?
Allereerst, geen zorgen!
Want voor alle werkende LV4 of LV5 watermeters blijft onze digitale dienstverlening gewoon bestaan, zolang hun 2G dekking nog voldoende is.
Echter, de LV4s worden sinds het begin van dit jaar niet meer gerepareerd maar gerecycled.
De LV5s blijven wij tot eind 2025 nog gewoon voor u repareren.
Verder blijven de batterijen voor zowel LV4 als LV5 watermeters leverbaar tot eind 2025.

Neem contact met ons op als u naar aanleiding hiervan vragen hebt.

Overschakelen naar LTE-M?

Om de overgang naar de LV8 (met 4G/5G LTE-M) soepel te laten verlopen, geven wij bij vervanging van LV4 watermeters met serienummers MSLV4h of MSLV4i én alle LV5 watermeters, heel 2023 korting op aanschaf van de toekomstvaste LV8.

Wilt u meer weten? Dat kan telefonisch, en per mail via sales at munisense.com.
We adviseren u graag hoe u het slimste (en goedkoopste) kunt overschakelen.

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Ook met verschillende partners zijn wij onze producten en diensten continu aan het ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten innovatieve diensten en producten aan te bieden die onmiddellijk kunnen worden toegepast.

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland