Aanpak van te luide voertuigen

Overlast verminderen van voertuigen die excessief geluid produceren. Hoe doe je dat? Lees hoe Amsterdam en Rotterdam dit met een primeur aanpakken.

Munisense geeft u online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.

Wat we voor u doen

Onze smart city oplossingen meten en monitoren geluid - zoals bij evenementen, constructiewerkzaamheden of infrastructuur - en meten (grond)waterniveaus of parameters van waterkwaliteit. Alle data wordt direct in de cloud gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan een gezond en veilig leefklimaat en gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij u kunnen helpen

Het online inzicht in onder andere geluid, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van uw leefomgeving. Hiermee integreren we met geringe kosten meten, regelen en aansturen in uw organisatie.

Kennis van zaken, klantvriendelijk en communicatie is goed!

Harmen Dijkstra - senior inspecteur omgevingsvergunningen, Gemeente Leeuwarden

Goede ondersteuning, vriendelijke assistentie, snelle reactie op vragen, goede apparatuur.

Jan van Driel - senior inspecteur, Staatstoezicht op de Mijnen

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Hieronder staan enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken alle Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus van de ruim 100 lokalen zijn realtime via internet voor controle voor de horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet ter plaatse voor real-time feedback aan de horecabaas en/of DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Noise monitoring in combinatie met nudging technieken heeft geluidsoverlast voor bewoners in het uitgaansgebied van Leuven sterk gereduceerd.
Onze noise monitoring stations (geluidmeters) die naast alle gebruikelijke geluidparameters ook geluidsherkenning leverden werden gekoppeld aan nudging systemen. Het ingestelde geluidniveau in combinatie met gedefinieerde geluidherkenningsparameters werd gebruikt als trigger voor een scala aan nudging technieken. Bepaalde lichtprojecties zorgen voor een verlaging van de geluidsoverlast met 30%.

Nieuws

Primeur in Nederland - aanpak van lawaaierige voertuigen met geluid informatie displays

Langs scheurende motorfietsen en brullende auto’s zorgen voor veel overlast, zowel in natuurgebieden als in steden. Zo ook in Amsterdam en Rotterdam. Maar liefst 19% van de volwassen Amsterdammers ondervindt ernstige geluidshinder hiervan.

Bestuurders zijn zich veelal niet bewust van de hinder die ze veroorzaken en kunnen zelf veel doen om deze hinder te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat zij hier ook toe bereid zijn.

Met de Geluid Informatie Displays, die oplichten bij de detectie van een te luid voertuig, worden deze bestuurders hierop geattendeerd.

Alle geluidpieken en andere geluiddata wordt realtime verzameld en is meteen inzichtelijk in een online dashboard. Dit geeft de gemeente onder andere inzicht in de intensiteit van de luide voertuigen, het effect van de attentieborden en andere maatregelen. Zo heeft de gemeente continu de vinger aan de pols.

Voor de detectie van de voertuigen wordt gebruik gemaakt van een innovatief geluidmonitoringstation - de Geluidduider - die behalve alle geluidparameters en -pieken ook de locatie van het voertuig en het type voertuig (met AI) bepaalt en de snelheid en de richting meet. Onderdeel van het project is om deze functionaliteit in het project stapsgewijs te verfijnen.

De proef met onze Geluid Informatie Displays in Amsterdam en Rotterdam duurt overigens de hele zomer.

U heeft het vast opgemerkt, er is veel media aandacht voor deze primeur. We hebben enkele hieronder voor u verzameld:

https://www.amsterdam.nl/nieuw...
https://www.rotterdam.nl/scher...

https://www.telegraaf.nl/nieuw...

https://www.parool.nl/amsterda...
https://www.ad.nl/binnenland/t...
https://www.verkeersnet.nl/act...

U snapt, we zijn eigenlijk best wel trots. We vertellen u dan ook graag hoe dit systeem ook voor inwoners van uw gemeente kan zorgen voor beduidend minder geluidsoverlast van luide voertuigen.

De Waterbank

Wij zijn lid van De Waterbank; De Waterbank is het verbindingsplatform van vraag en aanbod voor restwater. Door het hele jaar slim met water om te gaan wil de Waterbank miljoenen liters restwater hergebruiken.

Over 2 jaar zien wij de Waterbank als een platform waar minimaal 30% van al het restwateraanbod in Nederland live inzichtelijk is. Zowel op het gebied van kwantiteit als kwaliteit.” - Irene Barten

Droogte en overlast zijn dagelijkse onderwerpen en aandachtspunten in de wereld. De grondwaterstanden dalen, er zijn langere droogteperiodes en hevigere buien in de zomer. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de waterhuishouding in de wereld te verbeteren.

Om droogte tegen te gaan is er een uitgebreid en gestaag groeiend netwerk van leden die helpen om de waterbalans te herstellen. Ook uw steentje bijdragen en lid worden?

Beheer grondwatermeetnetten Zaanstad en Vlaardingen

Zowel Gemeente Zaanstad als Gemeente Vlaardingen hebben onlangs de aanbestedingsopdrachten voor het beheer van haar grondwatermeetnetten gegund aan Inpijn Blokpoel Ingenieurs, nu bekend als SOCOTEC Geotechnics, en Munisense voor apparatuur en ICT. Deze opdrachten omvatten alle aspecten van peilbuismonitoring: dataverzameling, onderhoud van het meetnet, kwaliteitscontroles en visualisatie van de data in een gemeentelijk en publiek portaal.

Om te beginnen worden de in totaal zo'n 400 peilbuizen voorzien van telemetrie en uitgerust met autonome sensoren. Deze sensoren sturen via LTE-M meerdere keren per dag grondwaterstanden naar het portaal, waar de data onmiddellijk beschikbaar wordt gesteld voor beide gemeenten.

Dit biedt Zaanstad en Vlaardingen gegarandeerd diepgaand inzicht in de huidige situatie en langetermijntrends van de grondwaterkwantiteit, wat van belang is voor beleidsvraagstukken en -ontwikkeling.

Naast de status van de meetnetten en kwaliteitsborging van de grondwaterdata krijgen Vlaardingen en Zaanstad ook inzicht in vergelijkingen van resultaten, ruimtelijke verdeling, veranderingen in de tijd en andere analyses. Dit alles met een hoog niveau van databetrouwbaarheid en superieure datakwaliteit.

Verkeerslawaai - Rotterdamse Verkeersaso Aanpak

Bewoners en bezoekers van Rotterdam kennen het fenomeen als het mooi weer is: onnodig hard optrekkende auto’s en motoren, het negeren van snelheidslimieten, cruise-verkeer, herrie door knallende uitlaten en luide muziek.

Rotterdam heeft op veel plekken in de stad te maken met een groep verkeersasocialen die herhaaldelijk dit gedrag vertoont. Dit brengt grote gevolgen met zich mee voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Rotterdammers ergeren zich massaal aan het gedrag van deze bestuurders.

Rotterdamse Verkeersaso Aanpak

Sinds 2021 zijn de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie gestart met een zomeroffensief tegen verkeersasociaal gedrag. Door middel van controleacties door de politie, ingrepen in de buitenruimte, techniek (zoals flitscamera’s) en communicatie, is gezamenlijk geprobeerd de problematiek aan te pakken.

Waardevolle ervaringen van de afgelopen jaren vormen input voor de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak. Waarbij maatregelen voor de korte en lange termijn worden onderscheiden. Dit is slechts het begin, tussentijds monitoren en bijsturen zorgt voor continue doorontwikkeling. Samen maken we een vuist tegen verkeersasocialen en komen we aan de voorkant van de problematiek!

Gemeente Rotterdam zet vanaf deze zomer heel wat nieuwe acties in:

 • Boete voor 'onnodig geluidsoverlast' voor bijv. onnodig hard optrekken, getunede auto’s met knallende uitlaten en luide muziek. Boete: € 280!
 • Gemeentelijke handhavers houden gerichte acties in straten waar sprake is van veel overlast. Handhavers constateren, rapporteren en leggen de last onder dwangsom op.
 • Oprichten van een speciaal handhavingsteam 'verkeersaso team' dat handhaaft op verkeersasociaal gedrag.
 • Wijk- en gebiedsverboden opleggen aan verkeersaso’s
 • Gesprek aangaan met autoverhuurbedrijven om ervoor te zorgen dat verkeersaso's die herhaaldelijk in de fout gaan, geen auto's meer kunnen huren.
 • Monitoren met geluidsmeters
  We hangen voor Gemeente Rotterdam op diverse locaties geluidmeters op. Hiermee monitort de gemeente de geluidsoverlast en kunnen zij in samenwerking met het verkeersaso team van Handhaving en de politie, gerichter bepalen welke locaties en tijdsperiodes in aanmerking komen voor handhaving.
  De geluidmeters kunnen worden voorzien van een matrixbord waarop de veroorzaker wordt geattendeerd op de veroorzaakte overlast en de hoogte van de boete.

Meer informatie over de RVA: Gemeente Rotterdam

De beschikbaarheid en kwaliteit van onze data staat bij ons voorop. Vandaar dat wij al enige tijd geleden het QC Protocol 2.0, dat is ontwikkeld door KWR*), hebben geadopteerd voor kwaliteitsbewaking.

Wij hebben dit QC protocol al voor een groot deel in onze portal geïmplementeerd, zodat het berekenen en valideren van waterstanden volgens dit protocol verloopt.

De komende tijd wordt dit QC protocol ook in al onze installatie en netwerkbeheer trainingen geïntegreerd.

*) Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens: Protocol voor datakwaliteitscontrole (QC) (versie 2.0)

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

 • Helaas!

  Op dit moment is ons team compleet en hebben wij geen vacatures.

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland