Slimme geluidsmeetnetten

Hoe we betaalbare en schaalbare slimme stedelijke geluidmeetnetten met geluidsherkenning ontwikkelen. Lees verder...

Munisense geeft online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.


Wat we doen
Onze smart city oplossingen meten geluid bij evenementen, bouw of infrastructuur, detecteren vuurwerk, of meten waterkwaliteit. De data wordt gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij kunnen helpen
Het online inzicht in onder andere geluidsoverlast, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van de leefomgeving. Hiermee integreren we meten, regelen en aansturen in uw organisatie. Tegen geringe kosten èn ook op plekken waar stroomvoorziening en datacommunicatie van groot belang is.

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken zo'n 100 Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus worden realtime via internet voor controle voor horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Nieuws

Duurzaam slim verkeersmanagement

In plaats van het verkeer te reguleren met traditioneel verkeersmanagement op basis van doorstroming, zijn langs de provinciale weg N208 in Noord-Holland sensoren geplaatst om onderzoek te doen naar luchtkwaliteit en geluid.

De provincie Noord-Holland gebruikt deze sensoren om te onderzoeken of er een verband is tussen het verkeer en de gemeten data en of deze data beïnvloedbaar zijn. Als de gegevens een bepaalde grens overschrijden, kan de provincie verschillende aanpassingen doen om de grenswaarden te verlagen. Aanpassingen zoals snelheidsvermindering, omleiden van verkeer of het verlengen van de groene golf.

De sensoren hebben we in november 2021 langs de N208 in Haarlem geïnstalleerd. Deze sensoren meten de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofdioxide), en het geluidsniveau. Deze gegevens worden gekoppeld aan verkeerskundige data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en de data uit de verkeerslichten op de N208.

De eerste resultaten zijn bekend. Uit het onderzoek blijkt dat er een meetbare relatie is tussen het geluid en verkeer (intensiteit en snelheid), maar nog niet met luchtkwaliteit en verkeer.

Het vervolg onderzoek loopt op dit moment nog om te kijken of er een relatie te ontdekken is tussen de verkeersindicatoren en de milieu-indicatoren voor zowel geluid als luchtkwaliteit. Ook worden verkeersmanagementmaatregelen ontworpen om de gemeten waarden naar beneden te kunnen brengen. Dat is beter voor het milieu en de leefbaarheid neemt toe. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: verbeteren doorstroming door minimaliseren van het aantal stops, het verlagen van de maximum snelheid of delen van het verkeer via een andere route laten rijden.

Zoals het er nu uitziet kunnen wij u na de zomer van 2022 meer informatie geven over de eindresultaten van dit onderzoek langs de N208.

bron: https://www.noord-holland.nl/O...

Nieuwe WHO standaard voor uitgaansgelegenheden en evenementen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd meer dan een miljard jonge mensen het risico lopen op gehoorverlies als gevolg van blootstelling aan geluid in een recreatieve omgeving. En het risico op blijvend gehoorletsel als gevolg van onveilig luisteren is zowel vermijdbaar als kostbaar.

In het licht van deze groeiende dreiging hebben niet alleen regeringen, volksgezondheidsorganisaties maar alle betrokkenen bij de creatie, distributie en versterking van muziek, een zorgplicht bij het begrijpen van de geluidsniveaus waaraan mensen worden blootgesteld, èn het creëren van een omgeving die veilig luistergedrag mogelijk maakt.

Om dit aan te pakken heeft de WHO, als onderdeel van hun Make Listening Safe-initiatief, de wereldwijde standaard voor veilige luisterlocaties en evenementen ontwikkeld. Dit biedt een gemeenschappelijk begrip van veilig luisteren in uitgaansgelegenheden en evenementen.

De norm - zoals beschreven in de WHO publicatie - omvat slechts zes onderdelen, waaronder het hanteren van een strikte geluidslimiet en het continu monitoren (en meten) van het geluid.

Ons Horecasense systeem zorgt al jaren voor 'gehoor-veiligheid' in clubs, bars, evenementenlocaties en andere uitgaansgelegenheden zowel in Nederland als in België. In Leuven (B) zijn alle horeca ondernemers die versterkt geluid toepassen verplicht om het Horecasense systeem te gebruiken.

Wilt u ook meer weten over veilig geluid voor uw publiek? Wij vertellen u graag meer. Neem contact met ons op op +31 (0)71- 711 46 23.

Uiteraard hebben wij een informatieve website voor u ingericht. Hier kunt u ook al allerlei informatie hierover vinden: Horecasense

Horecasense sluit naadloos aan bij implementatie van de WHO standaard. Voor oor-veilige uitgaansgelegenheden en evenementen.

.

Kennissessie Klimaatadaptatie

Wijken afkoppelen van het riool, infiltratie van regenwater of lokaal hemelwater bergen. De uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen verplichten ons om actie te nemen.


Op dinsdag 17 mei a.s. zal Bram te Brake, hydroloog bij Ingenieursbureau Land, dieper ingaan op het onderwerp Klimaatadaptatie. De sessie start om 14.00 uur.


Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor deze online kennissessie

Nachtlawaai bestrijden met technologie

Kan nachtlawaai automatisch worden geregistreerd zónder dat iemand een melding doet? En, zou je het zelfs kunnen verminderen zonder dat de politie er aan te pas moet komen?

Met slimme geluidmeters, een app voor bewoners en nudging technieken (zie onderaan) wordt in de drukke Naamsestraat in Leuven (B) nachtlawaai bestreden.

Nudging technieken om het lawaai te verminderen of te voorkomen zijn bijvoorbeeld het dimmen van straatverlichting of het projecteren van boodschappen op de straat, zoals bijvoorbeeld ‘Hier slapen mensen’.

.

.

Het project met de Stad Leuven:


Wat onderzoeken we?

We willen weten hoe we storend straatnachtlawaai kunnen verminderen op een niet-repressieve manier. Dus door het probleem te voorkomen. Hiervoor wordt data verzameld over nachtlawaai die wordt gebruikt om het probleem beter aan te pakken.


Naamsestraat als case
Leuven is een echte uitgaansstad. Fijn natuurlijk, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee. In 2020 ontving de Leuvense politie 2.639 meldingen van inwoners die gestoord werden in hun nachtrust. Dat is allerminst plezierig, al helemaal voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen. Onderzoek toont bovendien aan dat aanhoudende geluidsoverlast gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Helena Schulpé, coördinator van het nachtlawaaiproject: Nachtlawaai is vooral een probleem in de 'doortrekkersstraten'; straten die mensen gebruiken om terug naar huis te gaan na hun avondje uit. In een ervan – de Naamsestraat – vindt het onderzoek plaats.


Geluidsmeters
We werken in twee fases. Eerst hebben we het probleem zo goed mogelijk in kaart gebracht. Daarom hangen er zeven geluidsmeters in de strook tussen het Heilige Geestcollege en Kunstencentrum STUK. Die nemen geen gesprekken op – dat is bij wet verboden – maar ze analyseren wel ieder nachtelijk geluid: wat is de geluidssterkte, hoe hoog of hoe laag klinkt het, hoe lang duurt het, is het afkomstig van het verkeer, van mensen, van muziek… ?

Tegelijk vroegen we ook de bewoners om ons via een app te laten weten wanneer ze nachtlawaai ervaren. Niet elk geluid is namelijk storend. Een heel luid geluid dat maar heel kort duurt, zal je niet per se wakker maken. Omgekeerd kan een vrij stil, laag en langdurend geluid – basklanken bijvoorbeeld – je wel uit je slaap houden. Door de resultaten van de geluidsanalyse te combineren met de meldingen van de bewoners, kunnen we bepalen wat nu precies storend nachtlawaai is. En zodra we dat weten, gaan we in een tweede onderzoeksfase na welk effect nudgingtechnieken hebben op dat nachtlawaai.

‘Stel dat een van de geluidsmeters nachtlawaai opvangt, dan kunnen we bijvoorbeeld de openbare verlichting dimmen’


Stille nacht
Van januari tot december 2022 zijn verschillende nudgingtechnieken getest. Met real time nudges proberen we het probleem aan te pakken zodra het zich voordoet. Stel dat een van de geluidsmeters nachtlawaai opvangt, dan kunnen we bijvoorbeeld de openbare verlichting dimmen of van kleur laten veranderen. Onderzoek toont immers aan dat zacht of warm licht mensen kalmeert. Of we programmeren een boodschap op de grond, ‘Hou het alsjeblieft rustig in deze buurt’ of ‘Hier slapen mensen’. Of we laten de verlichting in enkele huizen aanspringen. Dat maakt de lawaaimakers ervan bewust dat ze mensen uit hun slaap halen.

Andere nudges zijn niet real time, maar proberen het nachtlawaai te voorkomen. Door de vele gebouwen van de KU Leuven lijkt de Naamsestraat ’s nachts wat verlaten en krijgen feestvierders misschien het idee dat lawaai maken geen probleem is. Daarom willen we de straat een meer bewoonde indruk geven: meer groen aanplanten, donkere hoekjes uitlichten, kunstwerken plaatsen … Zo zien passanten dat het om een gezellige woonbuurt gaat, en dat stimuleert hen hopelijk om zich rustig te gedragen.


Nachtlawaai voorspellen
Maar we gaan meer doen dan enkel nudgingtechnieken testen. We zullen bijvoorbeeld ook nagaan wat het effect is van de weersomstandigheden of van evenementen op nachtlawaai. Zo zullen we steeds beter kunnen voorspellen wanneer de kans op nachtlawaai groot is, en dan kunnen we de politie meer laten patrouilleren of extra stewards inzetten. En stad en politie blijven natuurlijk ook – naast dit onderzoek – sterk inzetten op het sensibiliseren rond nachtlawaai.


Meten is weten
Doordat we in de eerste onderzoeksfase enkel het geluid gaan monitoren, en in de tweede fase ook gaan ingrijpen, kunnen we heel goed nagaan wat effect heeft en wat niet. Helpt het om een boodschap te projecteren of om de verlichting aan te passen? Biedt een gezellige omgeving de oplossing? Of moeten we de politie meer laten patrouilleren? Tot nu toe is het gokken, maar met dit onderzoek zullen we weten wat echt werkt. En de lessen die we trekken uit dit project, kunnen we toepassen in andere straten die last hebben van nachtlawaai. Dat is ontzettend waardevol.


GLIMI: begrijpelijk inzicht in geluid voor burgers

Voor burgerparticipatie is begrijpelijke informatie nodig. Zo ook voor het continu wisselende geluidslandschap dat burgers ervaren. Berekende jaargemiddelde geluidniveaus sluiten onvoldoende aan bij de eigen geluidsbeleving van bewoners.

Het project GLIMI maakt de geluidsomgeving meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar. En kunnen bewoners zelf aan de slag. Bewoners krijgen op een intuïtieve en laagdrempelige manier inzicht in de kwaliteit van de lokale geluidsomgeving. En de oorzaken van de mogelijk overlast, die overigens ook zelf gemeld kunnen worden.

GLIMI baseert zich naast geluidniveaus, ook op hoe dit wordt beleefd (soundscape methodiek) en met welke geluiden de omgeving wordt belast. Dit alles wordt op een intuïtieve wijze op het online dashboard weergegeven.

GLIMI nieuwsbrief mei 2022

GLIMI

www.glimi.nl

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

 • Jr. Accountmanager

  Wij groeien....! En zijn op zoek naar een Jr. Accountmanager.

 • Sr. Partnermanager / Accountmanager

  Voor de rol van Sr. Partnermanager / Accountmanager zijn we op zoek naar iemand die, naast de overige klanten, voor een groot gedeelte van zijn tijd de relaties met ingenieursbureaus en ICT-bedrijven commercieel succesvol maakt.

 • Support Lead

  We zoeken een enthousiaste en communicatief sterke medewerker om ons support team naar een nog hoger niveau te tillen.

 • Systems Engineer

  We zoeken een enthousiaste en communicatief sterke medewerker om onze backend systemen te beheren en te verbeteren.

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Ook met verschillende partners zijn wij onze producten en diensten continu aan het ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten innovatieve diensten en producten aan te bieden die onmiddellijk kunnen worden toegepast.

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland