Slimme geluidsmeetnetten

Hoe we betaalbare en schaalbare slimme stedelijke geluidmeetnetten met geluidsherkenning ontwikkelen. Lees verder...

In deze moeilijke tijd werken ook wij in verband met het corona virus bijna allemaal vanuit huis.
We zijn dus nog steeds volop voor u aan het werk. Tot snel, blijf gezond!


Munisense geeft online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit, grondwaterniveaus en luchtkwaliteit. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.

Wat we doen
Onze smart city oplossingen meten geluid bij evenementen, bouw of infrastructuur, detecteren vuurwerk, of meten luchtkwaliteit zoals fijnstof en CO2. De data wordt gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij kunnen helpen
Het online inzicht in onder andere geluidsoverlast, waterniveaus, water- en luchtkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van de leefomgeving. Hiermee integreren we meten, regelen en aansturen in uw organisatie. Tegen geringe kosten èn ook op plekken waar stroomvoorziening en datacommunicatie van groot belang is.

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken zo'n 100 Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus worden realtime via internet voor controle voor horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Havenspoorpad dynamisch verlicht

Intelligente Smart City straatverlichting. Met ons dynamisch lichtmanagement systeem wordt licht op maat gerealiseerd. De verlichting past zich aan de omstandigheden aan en reageert direct op de omgeving, zoals weersgesteldheid, verkeersdrukte en panieksituaties. Zo wordt tot 80% energie bespaard, lichtvervuiling tot een minimum teruggebracht, veiligheid op straat verhoogd en storingen direct gerapporteerd. Op het Havenspoor fietspad in Rotterdam zorgt het Eurel systeem - van Elspec en Munisense - ervoor dat fietsers altijd voldoende licht hebben terwijl zonder verkeer maximaal energie wordt bespaard.

Het Eurel systeem is de volgende stap in de richting van slimme en duurzame infrastructuur en een naadloze aanvulling op ons portfolio. Het Eurel systeem is niet alleen verlichting, maar is een integraal concept voor slimme infrastructuur. Het biedt onze klanten flexibiliteit en een toekomstbestendige oplossing.
- Dion Gigenpack - Elspec bv

Healthy schools

Gemeente Amsterdam heeft met onze CS4 meetsets het binnenklimaat van al haar 360 scholen op representatieve wijze in kaart gebracht.
Sinds 2017 worden ook de resultaten van de verbeteringsinvesteringen nauwgezet gemonitord op basis van objectieve meetgegevens van onze CS4 meters via ons INSIGHTNOW™ cloud-platform.

Nieuws

Aqua Nederland Digitaal

Ook wij zijn op de virtuele beurs Aqua Nederland Digitaal aanwezig in de Innovatiestraat.

Onze telemetrie geeft hoogfrequente betrouwbare en inzichtelijke data van waterkwaliteit parameters en gevalideerde waterniveaus via ons online INSIGHTNOW™ platform. Met uitgebreide mogelijkheden voor analyse en rapportage.
Met ieder uur een meting, die iedere zes uur via het platform zichtbaar is, kunt u vertrouwen op een zeer hoog diensten niveau.

Voor waterkwaliteit worden ook alle laboratorium meetwaarden overzichtelijk weergegeven via ons INSIGHTNOW™ platform.

Continu actueel inzicht in 24/7 gemeten waterkwaliteit parameters, geimporteerde lab meetwaarden en waterniveaus.
En dat alles met een gewaarborgde hoge datagarantie.

We vertellen u op de Aqua Nederland digitaal beurs graag meer.

Ontbreekt u de tijd om dit evenement te bezoeken? Of hebt u het helaas gemist?
Bekijk dan hieronder de pitch die Hans Mulder gaf tijdens Aqua Nederland Digitaal.

Werk aan de winkel in Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft de samenwerking tussen IB Land en Munisense de aanbestedingsopdracht gegund voor het beheer van ál haar grondwater meetnetten.

De scope overziet de gehele keten van datawinning en betreft onderhoudswerk, dataverzameling, kwaliteitscontroles en databeheer.


Projectmatig wordt het Primair Meetnet geoptimaliseerd naar real time dataverzameling met telemetrie.

De werkzaamheden beginnen met een ingewikkeld proces: alle beschikbare gegevens over de meetnetten klaar maken voor aanlevering aan de Basis Registratie Ondergrond, de BRO (www.basisregistratieondergrond.nl). Uit de verschillende bestaande bronnen wordt dan één historisch correct en consistent bestand opgemaakt.

Vervolgens worden meer dan 600 peilbuizen van het Primair Meetnet geschikt gemaakt voor telemetrie en uitgerust met autonoom werkende sensoren. Dankzij telemetrie met NB-IoT sturen deze sensoren de grondwaterstanden enkele keren per dag door en wordt de data meteen beschikbaar gemaakt. Zo krijgt de provincie betrouwbaar actueel inzicht voor beleidsvraagstukken en beleidsontwikkeling.

De functionele herinrichting van het Primair Meetnet met telemetrie wordt uitgevoerd door de specialisten van Ingenieurs Bureau Land. Het geeft de provincie gewaarborgd inzicht in de actuele situatie en lange termijn trends van de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit.

Naast inzicht in de staat van de meetnetten en kwaliteitsborging van de grondwaterdata beschikt de provincie dan ook over inzage in vergelijkingen van resultaten, ruimtelijke verdeling, verandering over tijd en andere analyses. En dat met geborgde hoge databetrouwbaarheid en superieure datakwaliteit.

Maar eerst gaan de veldwerk specialisten op pad. Want er is werk aan de winkel in Zuid-Holland!

Slimme geluidsmeetnetten in samenwerking met Sustainder

Munisense en Sustainder gaan samenwerken om betaalbare en schaalbare slimme stedelijke geluidmeetnetten te realiseren.

De unieke gepatenteerde 3D geluidsmeter en geavanceerde geluidherkenning van Munisense wordt in dit project gecombineerd met de flexibele toekomstvaste sensorhotel armaturen van Sustainder.

Voor deze ontwikkeling verwierven Munisense en Sustainder onlangs een MIT subsidie van de Provincie Zuid-Holland.

Maurits de Boer (Sustainder) en George Boersma namen de taart ter ere van dit heugelijke feit in ontvangst van PNO Consultancy.

Van de 48 subsidie aanvragen in 2019 scoorde dit project een 9e plaats in de rangschikking, waarbij vooral punten werden verdiend op het creëren van economische waarde, de innovatie en kwaliteit van de samenwerking.

Fieldlabs Inbraakvrije Wijk

Fieldlab Inbraakvrije Wijk

Samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid werkt Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) aan de Fieldlabs Inbraakvrije Wijk. Deze richt zich op het terugdringen van het aantal woninginbraken.

De Fieldlabs Inbraakvrije Wijk is begin 2019 gestart met het testen van slimme armaturen op lantaarnpalen. Deze kunnen geluiden waarnemen en gedrag herkennen. Ze werken als slimme ogen en oren op straat. Hiermee krijgen we een beter inzicht in de (on)veiligheid.

De Munisense geluidssensoren - de slimme oren van Rotterdam-Lombardijen - zijn geïntegreerd in lantarenpalen op strategische plekken in de wijk.

Onze zeer gevoelige geluidssensoren geven continu informatie over allerlei mogelijk verdachte omstandigheden, naast het signaleren van panieksituaties op straat. De geluidssensoren herkennen met behulp van complexe algoritmen geluid dat afwijkt van het normale geluid op straat.

Munisense is er trots op dat haar technologie op een vernieuwende manier bijdraagt aan dit eerste Fieldlab om het aantal woninginbraken terug te dringen.

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit, waterniveaus en luchtkwaliteit. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Ook met verschillende partners zijn wij onze producten en diensten continu aan het ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten innovatieve diensten en producten aan te bieden die onmiddellijk kunnen worden toegepast.

Een greep uit onze klanten

Contact