Aanpak te luide voertuigen

Overlast verminderen van excessief geluid van voertuigen. Hoe doe je dat? Lees verder.

Munisense geeft u online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.


Wat we voor u doen
Onze smart city oplossingen meten geluid bij evenementen, bouw of infrastructuur, detecteren vuurwerk, of meten (grond)waterniveaus of waterkwaliteit. De data wordt gevalideerd, gecorreleerd en voor u gevisualiseerd. Zo draagt deze hoogwaardige data bij aan gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij u kunnen helpen
Het online inzicht in onder andere geluidsoverlast, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van uw leefomgeving. Hiermee integreren we meten, regelen en aansturen in uw organisatie. Tegen geringe kosten én ook op plekken waar autonomie voor wat betreft stroomvoorziening en datacommunicatie van groot belang is.

Toepassingen

Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken zo'n 100 Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus worden realtime via internet voor controle voor horecabaas en handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Nieuws

Samenwerken met de Marketing Ninja

Vaak zijn wij de experts die worden ingeschakeld als het gaat om telemetrische meetoplossingen op het gebied van water en geluid. Maar als het om marketingplannen gaat, dan is het onze beurt om een expert om hulp te vragen.

Want wij willen verder groeien. We willen bijblijven in de snel veranderende wereld. En we willen niet alleen vandaag maar ook in de toekomst onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Deze kwaliteit zie je niet alleen terug in onze dienstverlening en producten. Die zie je ook terug in onze samenwerking en hoe we onze businessplannen maken.

Daarom zijn we blij dat we voor een professionele marketingstrategie en marketingaanpak samenwerken met De Marketing Ninja.

Wij brengen de expertise over de branche en onze organisatie. De Marketing Ninja brengt de expertise hoe al onze kennis te analyseren en deze tot een goede strategie te vormen.

Het mooie is dat het echt een samenwerking is. Ze begeleiden ons, zodat wij zelf de belangrijke strategische keuzes kunnen maken. En een plan neerzetten waar we achter staan wat gedragen wordt door ons hele team.

Een hechte samenwerking dus, zoals wij ook graag met onze klanten werken.

We zijn heel benieuwd wat er allemaal uit de nodige marketingonderzoeken komt en hoe onze strategische plannen voor de komende jaren eruit gaan zien.

Volg ons op LinkedIn als je er meer over wilt weten, wij zullen af en toe wat delen!

Te luide voertuigen - aanpak door de G4-gemeenten

Van Carlo Schoonebeek verscheen in het Vakblad Geluid (nr. 1, maart 2023) een interessant artikel over de aanpak van te luide voertuigen door de G4 gemeenten.

Excessief geluid van luide motorfietsen en auto’s veroorzaakt veel overlast in de grote steden. De aanpak van dit soort geluidsoverlast is moeilijk, daarom zoeken de vier grote gemeenten (G4) naar nieuwe mogelijkheden om de overlast aan te pakken.

Bewoners die overlast ervaren van luide voertuigen vragen de gemeenten al lang om iets te doen aan de geluidsoverlast. De vereenvoudiging van de handhaving lijkt een eerste stap te zijn richting een effectieve aanpak van de overlast van te luide voertuigen.

Lees dit artikel in Vakblad Geluid nr 1 2023

Over de auteur: Ing. Carlo A. M. Schoonebeek, werkzaam als senior-beleidsmedewerker geluid bij Team Uitstootvrije Mobiliteit van Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Sinds 2009 betrokken bij beleidsontwikkeling en projecten op het gebied van geluid van onder meer het wegverkeer, het spoor en evenementen. Ambtelijk trekker van het gemeentelijk Actieplan Geluid.

Bestrijding nachtlawaai met geluidsherkenning en nudging

De Naamsestraat in Leuven werd eind 2021 uitgerust met Munisense noise monitoring stations (geluidmeters) die naast alle gebruikelijke geluidparameters ook geluidsherkenning leverden.

Het ingestelde geluidniveau in combinatie met gedefinieerde geluidherkenningsparameters werd, na een periode voor de nulmeting, gebruikt als trigger voor het testen van diverse nudging technieken. Inmiddels is het onderzoek van Stad Leuven enkele weken geleden afgerond.

Het meest effectief bleken de nudging boodschappen aan de overlast veroorzaker(s) die direct op straat werden geprojecteerd. Deze lichtprojecties zorgden voor een verlaging van de geluidsoverlast met 30%.

Stad Leuven geeft aan "Nu weten we wat we in héél de stad kunnen uitrollen.".
Mooi hoor, zo'n tevreden en innovatieve klant!


Nieuwsblad.be publiceerde onderstaand artikel, met video over dit onderzoek van geluidsmetingen en geluidsherkenning in combinatie met nudging in Leuven.


Lichtprojecties zijn het antwoord op de Leuvense nachtlawaaiproblematiek. Dat blijkt uit onderzoek dat de stad samen met onder andere de KU Leuven en de politie gedurende het voorbije jaar uitvoerde. Met behulp van Munisense geluidmeters testten ze de impact van verschillende nudgingtechnieken, en daarbij bleek alleen de lichtprojectie écht te helpen.


“Leuven is traditioneel een echte uitgaansstad. Dat is fijn natuurlijk, maar het brengt ook nachtlawaai met zich mee. Wie in het echte uitgaanscentrum gaat wonen, bijvoorbeeld boven een café op de Oude Markt, kiest daarvoor. Het nachtlawaai verspreidt zich echter ook in verschillende straten die verder van het echte centrum liggen. En dat is op z’n zachtst gezegd storend voor wie de dag erna fris en monter op het werk moet verschijnen. Een bruisende stad is heel waardevol, maar dat is een goede nachtrust ook”, aldus schepen Thomas Van Oppens (Groen).

In het verleden werd al gewerkt met onder andere affiches, of mensen die rondliepen met T-shirts met het opschrift ‘Silence’. Nu besloot de stad echter haar innovatieve kaart uit te spelen, en door middel van slimme technologie écht te gaan onderzoeken wat de decibelpieken kon temperen.

Donderdagnacht
Tussen augustus 2021 en november 2022 bracht de stad met zeven geluidsmeters tussen de Collegeberg en kunstencentrum Stuk de geluidsoverlast in kaart. Die registreerden piekgeluiden van 70 decibel of meer, en dat tussen 23 en 5 uur. “De nulmeting leerde ons meteen dat er vooral in de nacht van donderdag op vrijdag veel nachtlawaai geregistreerd wordt. Daarna volgen woensdag en dinsdag. Het weekend is opvallend rustig”, klonk het.

Op woensdag en donderdag gaat het om pieken van gemiddeld 88 decibel, vergelijkbaar met het lawaai van een grasmaaier. De lawaaierigste maand was oktober 2022, de start van het academiejaar. Ook maart 2022 scoorde slecht. Toen werden de laatste coronamaatregelen opgeheven. “In totaal registreerden we meer dan 1.000 pieken die we kunnen bestempelen als nachtlawaai”, klinkt het.

Geen affiches
Daarmee stopte het onderzoek niet. “We onderzochten ook welke nudgingtechnieken het nachtlawaai verminderden. Zo bleek al snel dat het ophangen van affiches of stickers op de straat helemaal niets uithaalt”, zegt Van Oppens.

De politie testte ook of zij iets konden betekenen, door de geluidsdata te volgen en bij een piek meteen ter plaatse te snellen, de ‘daders’ te zoeken en aan te spreken. “Dat bleek nuttig als we ze vonden, maar heel arbeidsintensief en vaak ging het ook om zo’n korte piek dat we de betrokkenen al niet meer aantroffen tegen dat we ter plaatse waren”, zegt studentenflik Gil Vanommeslaeghe.

‘Hier slaapt: Mohammed (5)’
Wat wel duidelijk werkte, was een lichtprojectie. “We projecteerden een boodschap ‘stiltezone’, met daarbij ook namen en leeftijden van mensen die ‘hier slapen’. Met succes. De projectie doet de overlast duidelijk dalen, met maar liefst 30 procent. We merken wel dat het vooral invloed had tot een uur of 1, en minder bij mensen die om bijvoorbeeld 3 uur door de straat kwamen. Wellicht omdat die meer vermoeid of dronken zijn, en dus minder alert voor de boodschap”, aldus Van Oppens.

De schepen en alle betrokken organisaties spreken alvast van een zeer succesvol onderzoek. “We weten nu wanneer we moeten ingrijpen, en hoe we dat best doen”, zegt Van Oppens. “Het onderzoek is nu ten einde en de projectie is weg. Het is wel onze bedoeling om dit nu in nog andere straten in Leuven uit te rollen en nog meer onderzoek te doen. Denk bijvoorbeeld aan de Tiense- of Brusselsestraat, waar ook veel klachten van overlast zijn. Op die manier kunnen we nachtlawaai verminderen zonder dat de politie moet tussenkomen.”

Video: https://www.robtv.be/nieuws/bi...

Munisense introduceert AI-gedreven netwerk voor geluidsmonitoring tegen geluidsoverlast


Barcelona, ​​MWC – Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is geluidsoverlast de op een na belangrijkste bedreiging voor de gezondheid in stedelijke gebieden. Als reactie hierop is er Europese wetgeving ontwikkeld om de geluidsoverlast terug te dringen, maar deze bepalingsmethode staat ver af van de daadwerkelijke beleving van geluid door bewoners, wat leidt tot tijdrovende handhaving en onvoldoende inzicht voor beleidsmakers. Om dit probleem aan te pakken, introduceert Munisense met trots zijn geluidsmeetstations en -diensten, die een diepgaand inzicht bieden in geluidsbronnen door middel van schaalbare geluidsmonitoringnetwerken die elke geluidsbron lokaliseren en identificeren met behulp van AI/ML.

De geluidsmeetstations en -diensten van Munisense zijn geschikt voor uiteenlopende oorzaken van geluidsoverlast, zoals industrielawaai, verkeerslawaai (weg-, spoor-, luchtverkeer), bouwlawaai, windturbinelawaai, muziekevenementen, sportlawaai, uitgaansoverlast, enz.

Automatische analyse en conversie van de gegevens naar zinvolle realtime en historische informatie vullen de online dashboards en bieden bruikbare inzichten. De overlast kan via open data API's externe systemen triggeren, zoals verlichting, externe beeldschermen en videocamera's. Gemeenten, bedrijven en bewoners hebben continu en historisch inzicht in geluidsblootstelling, geluidskwaliteit, geluidsoverlast en gedetecteerde geluidsgebeurtenissen in hun omgeving, wat resulteert in een scala aan voordelen:

 • Klachten over geluidsoverlast in woningen snel oplossen tegen lage arbeidskosten
 • Verbetering van de handhaving tegen meer dan 40% lagere kosten
 • Bewustwording van geluidsoverlast creëren en zelfregulering mogelijk maken
 • Hoogwaardige feedback geven over de effectiviteit van beleidsmaatregelen
 • Bewoners begrijpelijk inzicht geven in de kwaliteit van hun geluidsomgeving en hen in staat stellen om mee te praten met de lokale overheid over verbeteringen in hun leefomgeving
 • Het faciliteren van sneller en goedkoper onderzoek door adviesbureaus door de permanente beschikbaarheid van meetgegevens
 • Stimulering van innovatie door beschikbaarheid van hoogwaardige data over geluidsgebeurtenissen via open data-interfaces

“Niet voor niets maken de grootste steden van Nederland en België, maar ook tal van adviesbureaus en bedrijven gebruik van de Munisense geluidsmeetdiensten. Zo krijgen ze grip op geluidsoverlast en verbeteren ze de kwaliteit van de leefomgeving, in samenwerking met hun bewoners", aldus een vertegenwoordiger van Munisense.

Het geluidsmonitoring netwerk van Munisense biedt de laagste eigendomskosten van permanente monitoringinfrastructuur (ZHAGA) en integreert privacybescherming (ISO 27001). Het systeem biedt realtime controle over geluidsoverlast en biedt open API's om geluidsgebeurtenissen te integreren in slimme stadsoplossingen.

We kijken ernaar uit om u deze week te ontmoeten op onze stand tijdens MWC-4YFN in Barcelona - Hal 8.1 D23.4

Project Hollandse Luchten voegt geluidsmetingen toe aan luchtkwaliteitmetingen

In het project Hollandse Luchten, een initiatief van de Provincie Noord-Holland, wordt luchtkwaliteit gemonitord. Binnenkort worden aan dit burgerplatform voor kennis voor een gezonde leefomgeving geluidsmetingen toegevoegd.

Tijdens de bijeenkomst met bewoners uit de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) en gemeente Gooise Meren werd door Merel Ursem van Sound Appraisal informatie gegeven over het belang van een gezonde geluidsomgeving en werden GLIMI en de GLIMI-methoden uitgelegd.

De soundscape benadering, waarbij objectieve metingen worden gecombineerd met subjectieve data en waarin beleving voorop staat, werd uitgelegd. Bewoners kregen de mogelijkheid om te beslissen waar de Munisense geluidsmeters zouden moeten komen en konden zij met elkaar in gesprek over vragen en zorgen over geluid in hun woonomgeving. Deze interactie leverde interessante en relevante meetlocaties op.

De bewoners waren erg enthousiast over GLIMI! Zodra de geluidsmeters zijn geïnstalleerd - mogelijk al in maart - kunnen bewoners 24/7 via het GLIMI platform hun geluidsbeleving melden. Daarbij worden in mei luisterwandelingen georganiseerd waarna in juni de evaluatie volgt.

Meer weten over het project Hollandse Luchten?

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

 • Helaas!

  Op dit moment is ons team compleet en hebben wij geen vacatures.

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland