Aanpak van te luide voertuigen

Overlast verminderen van voertuigen die excessief geluid produceren. Hoe doe je dat? Lees hoe Amsterdam en Rotterdam dit aanpakken.

Vanuit inzicht, grip op de omgeving


Munisense geeft u online en realtime inzicht in geluid, waterkwaliteit en grondwaterniveaus. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers realtime meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer. Dankzij onze slimme hardware en krachtige software platform.

Wat we voor u doen

Onze smart city oplossingen meten en monitoren geluid - zoals bij evenementen, constructiewerkzaamheden of infrastructuur - en meten waterniveau en/of waterkwaliteit parameters. Al deze data wordt voor u direct in de cloud gevalideerd, gecorreleerd en gevisualiseerd. Zo beschikt u over hoogwaardige online data die bijdraagt aan een gezond en veilig leefklimaat en gefundeerde beleidsbeslissingen.

Hoe wij u kunnen helpen

Het online inzicht in onder andere geluid, waterniveaus en waterkwaliteit zorgt voor effectieve controle en verbetering van de leefomgeving. Vanuit inzicht, grip op de omgeving.


Iedereen kan wat meten met sensoren, maar daadwerkelijk hoogwaardige data leveren, waarop beleidsbeslissingen gebaseerd kunnen worden, is een vak apart!
Kennis van zaken, klantvriendelijk en communicatie is goed!

Harmen Dijkstra - senior inspecteur omgevingsvergunningen, Gemeente Leeuwarden

Goede ondersteuning, vriendelijke assistentie, snelle reactie op vragen, goede apparatuur.

Jan van Driel - senior inspecteur, Staatstoezicht op de Mijnen

Toepassingen

We ontwikkelen producten en online diensten. Daarnaast zorgen we ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud.
Enkele projecten die we hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Sinds 2016 gebruiken alle Leuvense cafés en clubs het Munisense Horecasense systeem om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus van de ruim 150 horeca gelegenheden zijn realtime via internet voor controle voor de horeca eigenaar en handhavers beschikbaar. Onze draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet ter plaatse geeft real-time feedback aan de horecabaas en/of DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Aveco de Bondt voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus zoals rondom bouwprojecten en rioolvervanging.

Onze apparatuur, ons cloud platform en diensten heeft veel toegevoegde waarde voor hun eigen dienstverlening.

Noise monitoring in combinatie met nudging technieken heeft geluidsoverlast voor bewoners in het uitgaansgebied van Leuven sterk gereduceerd.

Onze noise monitoring stations (geluidmeters) die naast alle gebruikelijke geluidparameters ook geluidsherkenning leverden werden gekoppeld aan nudging systemen.

Ingestelde geluidniveaus in combinatie met gedefinieerde geluidherkenningsparameters werden als trigger gebruikt voor een scala aan nudging technieken.
Zo werd met bepaalde lichtprojecties de geluidsoverlast met 30% verlaagd!

Nieuws

Dag van de Veldwerker 16 oktober 2024

De kwaliteit van de installatie van watermeters heeft invloed op de kwaliteit van uw waterdata.

Wij streven naar de hoogst haalbare datakwaliteit
Daarom hebben wij het initiatief genomen om de kwaliteit, snelheid en het onderhoud van installaties van watermeters aan te scherpen:

16 oktober - Dag van de Veldwerker 2024

Een dag met een educatief karakter
De focus van deze dag ligt op het inzichtelijk maken welke zaken van groot belang zijn tijdens installatie van onze apparatuur. Hierbij wordt u getraind hóe de apparatuur wordt geïnstalleerd en worden ook de optimalisaties van de veldwerk tool uitgebreid doorgenomen. Natuurlijk wordt ook uitleg gegeven welke informatie nodig is om eventuele supportvragen goed en efficiënt te kunnen beantwoorden.

Terugkoppeling vanuit het veld

Bovendien kijken wij er naar uit om alle feedback te horen. Zoals waarbij u moeilijkheden ondervindt bij de werkzaamheden. Of hoe wij ervoor kunnen zorgen dat u nog efficiënter én effectiever uw werk kunt doen. Of hoe u het werken met recente productontwikkelingen, zoals de transparante vaste dop ervaart.

Waar en wanneer?

Deze Dag van de Veldwerker vindt plaats bij ons op kantoor in Leiderdorp op 16 oktober 2024. De dag begint met een inloop om 9.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. En, deelname is gratis!

Voordelen

Veldwerkers krijgen heel veel informatie over hoe ze hun werk beter en nog efficiënter kunnen doen. Dit betaalt zich direct terug in betere installaties en betere data.

Kortom, de Dag van de Veldwerker is een dag om niet te missen!

Download het info-blad, en stuur dit door naar uw medewerkers/collega's.

Wilt u ook gratis deelnemen? Meld u en/of uw veldwerkers hier aan.

Onze meters gaan verhuizen van de Floriade naar evenementenlocaties in Gemeente Almere. Permanente geluid monitoring geeft overheid en bewoners grip op geluid.

Hoe?

Permanente monitoring van geluidshinder kan leiden tot vermindering van de belangrijkste vormen van geluidshinder. Het stelt bevoegde instanties in staat om grip te krijgen op geluidsoverlast, terwijl het bij burgers bijdraagt aan het gevoel van gehoord worden en hun betrokkenheid bijdraagt aan een gezondere geluidsomgeving.

Want?

In Nederland ontvangen overheidsinstanties jaarlijks meer dan 500.000 geluidhinderklachten. Een aanzienlijk aantal hiervan is gerelateerd aan actuele overlast door muziekevenementen, horeca, industrie, bouw, nachtlawaai, toeristen, sport, laden/lossen en dierengeluiden.

Een effectieve vermindering van ruim 30% van deze hinder is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Bewustwording van de veroorzaker: Het is essentieel dat de veroorzaker direct bewust is van de hinder die wordt veroorzaakt.
  Meer dan 90% van de veroorzakers, zoals horecabezoekers, muziekevenement organisaties, industriële bedrijven, motorrijders, sportfaciliteiten en uitgaansgelegenheden, is bereid maatregelen te nemen zodra zij zich bewust zijn van hun impact.
 • Transparantie en continu inzicht: Alle betrokken partijen dienen transparantie en continu inzicht te hebben, niet alleen in trends maar ook in het directe effect van genomen maatregelen. Objectief inzicht in de hinder draagt bij aan een nieuw normbesef.
 • Stimulering van zelfregulering: Actieve stimulering en facilitering van zelfregulering, bijvoorbeeld door geluid inzichtelijk en bespreekbaar te maken, participatie te bevorderen en opname in lokale regelgeving. Daarbij biedt de nieuwe Omgevingswet mogelijkheden voor deze aanpak.

Naast zelfregulatie versnelt permanente monitoring uw klachtenafhandelingsprocessen. U hebt immers altijd meetdata beschikbaar. Geavanceerde functies in het meetplatform, zoals identificatie van geluidsbronnen, locatie en de mate van overschrijding of hinder bij woningen, ondersteunen de analyse en stellen u in staat om geluidsveroorzakers, zoals de industrie, direct aan te spreken op hun veroorzaakte hinder. En dat alles betaalbaar en met een zeer lage cost of ownership.

Wilt u meer weten hoe u deze vermindering van geluidhinderklachten en een gezonder leefklimaat realiseert?
Bel of mail ons, we denken graag met u mee.

Mooi initiatief waarop onze NP-lite naadloos aansluit

Eind 2023 ondertekenden de overheid, geluidstechnici en horecagelegenheden het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek.
De convenantpartijen zetten hiermee in op het waar mogelijk verlagen van geluidniveaus met behoud van een optimale beleving.

Dat is natuurlijk een geweldig initiatief, waar onze gloednieuwe NP-lite serie, naadloos op aansluit. De NP-lite geluidmeters zijn de opvolgers van onze Horecasense 1.0, die al jarenlang in Nederland en België in horecagelegenheden zijn werk doet.

De NP-lite is nog eenvoudiger, ondersteunt ook spectrale informatie en kan via Wifi, Ethernet of 4G werken. En met de gratis app tover je elk tablet om in een display.

NP-lite staat voor betaalbaar en betrouwbaar, heeft rijke functionaliteiten, is volledig op afstand beheerbaar, garandeert datazekerheid en heeft een sterke focus op privacybescherming.

De NP-lite, modellen NP8 en NP9, zijn geoptimaliseerd voor semi-permanente meetnetwerken. Ze blinken uit in het continu monitoren van geluid, bijvoorbeeld van locaties met versterkte muziek. Maar ook in productieruimten met luide processen of omgevingsgeluid bij burgermeetnetwerken, zoals De Oorzaak.
Onze NP9 is namelijk ook geschikt is voor metingen buitenshuis.

Datasheet NP lite

Grootste Vlaamse burgeronderzoek gaat van start

Het grootste Vlaamse burgeronderzoek start binnenkort met het meten van geluid. De Vlaamse burgerwetenschappers gebruiken onze slimme geluidssensor, de nieuwe NP9, om het geluid rondom hun woning objectief te meten.

Het komend jaar zullen in totaal zo'n 2.400 Vlamingen in Gent, Antwerpen en Leuven met onze slimme geluidsmeter omgevingsgeluid meten.
De NP9 meet 24/7 het omgevingsgeluid aan de buitenzijde van de woning. De Vlaamse deelnemers volgen de metingen live via hun eigen dashboard.

Zo wordt geluid in Vlaanderen en de impact op de gezondheid de komende maanden gedetailleerd in kaart gebracht.
Na een intensief traject van zo'n anderhalf jaar worden eind 2025 de resultaten van De Oorzaak gepresenteerd.


Lees verder over dit project, een initiatief van De Morgen, Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Enkele nieuwsartikelen en informatie hierover in De Morgen:

Project De Oorzaak

‘Bijna 9.000 Vlamingen vulden Grote Geluidsbevraging in. Dit zal unieke informatie opleveren over impact van geluid op ons leven’

Hoe De Oorzaak omgevingsgeluid in kaart wil brengen: ‘Er is een verschil in hoe luid het in je straat ís en hoe luid je het in je straat víndt’

Eerste waterspanningssensor geïnstalleerd

In Zwijndrecht werd op zo'n 6 meter diepte een van de eerste waterspanningssensoren geplaatst waarvan alle meetdata in ons platform is geïntegreerd.

Waterspanningssensoren meten waterdruk in ondergrondse lagen voor o.a. funderingen en dijkbewakingstoepassingen.


De data van deze sensoren wordt, net als van onze (grond-)watermeters, ook in onze online portal gevisualiseerd. We ontwikkelden hiervoor een speciaal dashboard.

Een kort fotoverslag:

Fotoverslag plaatsing waterspanningssensor


Na het boren van het gat, is de buitenmantel tot 1 meter boven de meetdiepte in de grond aangebracht.
Hierna is de sensor, bevestigd op de top van de sondeerstang, in de buitenmantel geplaatst. Waarna de sondeerstang de laatste meter in de grond werd geperst. Het is belangrijk dat de druk in de sensor tijdens dit proces niet teveel oploopt.
Hiervoor ontwikkelde onze innovatie afdeling een handige pressure checker, die de druk in de sensor continu weergeeft tijdens het in de grond persen van de sensor.
Met de plaatsing van deze sensor, op zo'n 6 meter diepte houdt Socotec scherp oog op de waterdruk in deze Zwijndrechtse dijk.

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.


vanuit inzicht grip op de omgeving
 • Helaas!

  Op dit moment is ons team compleet en hebben wij geen vacatures.

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Een greep uit onze klanten

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland