Luchtkwaliteit kinderopvang

Online inzicht in het binnenklimaat en automatisch vastleggen van CO2 waarden

Munisense biedt unieke en betaalbare smart city oplossingen.
Realtime meten en aansturen, ook in situaties waar
autonomie, ook met betrekking tot data-communicatie netwerk en stroomvoorziening, van groot belang zijn. 


Wij bieden smart city oplossingen voor het meten van geluid, water niveau, trillingbelasting, energie gebruik, openbare verlichting en water- en luchtkwaliteit, en zorgen voor effectieve controle over openbare verlichting en lichtniveaus, ventilatie en pompactiviteit.  


Toepassingen

Wij maken het mogelijk om meten en regelen snel en tegen geringe kosten in uw organisatie te integreren. Naast product- en dienstontwikkeling zorgen wij ook voor operationele processen - zoals netwerk monitoring en fysiek onderhoud. Munisense ontwikkelt ook OEMs waarbij onze producten en diensten door onze klanten worden geïntegreerd. Enkele projecten die wij hebben gerealiseerd:

Leuven Horecasense

Meer dan 95 Leuvense cafés en clubs gebruiken Horecasense om geluidsniveaus te meten en te monitoren. Met deze verplichte maatregel beperkt de stad Leuven geluidsoverlast en voorkomt zij gehoorschade bij horecabezoekers. De gemeten geluidsniveaus worden realtime via internet voor controle voor handhavers beschikbaar. Het systeem bestaat uit een draadloze geluidsmeter, de online portal voor inzicht in en analyse van geluidsniveaus èn een tablet voor real-time feedback aan de DJ. Lees meer op www.horecasense.nl.

De Wareco Water Data (WWD) is een turn-key dienst van Wareco Ingenieurs voor het beheren van grondwater meetnetten en het monitoren van grondwaterniveaus rondom bouwprojecten en rioolvervanging.
Onze apparatuur, ons cloud platform en dienstverlening wordt door hen gebruikt als toegevoegde waarde voor hun dienstverlening.

Havenspoorpad dynamisch verlicht

Intelligente Smart City straatverlichting. Met ons dynamisch lichtmanagement systeem wordt licht op maat gerealiseerd. De verlichting past zich aan de omstandigheden aan en reageert direct op de omgeving, zoals weersgesteldheid, verkeersdrukte en panieksituaties. Zo wordt tot 80% energie bespaard, lichtvervuiling tot een minimum teruggebracht, veiligheid op straat verhoogd en storingen direct gerapporteerd. Op het Havenspoor fietspad in Rotterdam zorgt het Eurel systeem - van Elspec en Munisense - ervoor dat fietsers altijd voldoende licht hebben terwijl zonder verkeer maximaal energie wordt bespaard.

Het Eurel systeem is de volgende stap in de richting van slimme en duurzame infrastructuur en een naadloze aanvulling op ons portfolio. Het Eurel systeem is niet alleen verlichting, maar is een integraal concept voor slimme infrastructuur. Het biedt onze klanten flexibiliteit en een toekomstbestendige oplossing.
- Dion Gigenpack - Elspec bv

Healthy schools

Gemeente Amsterdam heeft met onze CS4 meetsets het binnenklimaat van al haar 360 scholen op representatieve wijze in kaart gebracht.
Medio 2017 worden ook de resultaten van de verbeteringsinvesteringen nauwgezet gemonitord op basis van objectieve meetgegevens van onze CS4 meters via ons INSIGHTNOW™ cloud-platform.

Nieuws

ISO9001 en ISO14001 certificaat

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze snel groeiende organisatie, zodat wij blijven voldoen aan uw wensen en eisen.

In dat kader hebben wij in oktober 2017 de onafhankelijke ISO9001 en ISO14001 toetsing succesvol afgerond. 

Deze certificering geeft ons handvatten om naast de kwaliteit van onze producten, onze ondernemen en duurzaamheidsprestaties naar een nog hoger niveau te tillen. Wij evalueren en optimaliseren continu onze prestaties. Ook zijn onze ontwikkelinitiatieven en MVO doelstellingen bij deze kwaliteitsmanagement norm gebaat.  

Wij vinden het onze taak om elke dag ieder belangrijk aspect van de klantervaring een beetje beter te maken.

Dus als u vragen hebt of problemen ondervindt met onze apparatuur of ons online INSIGHTNOW platform, aarzel niet om dit aan ons te melden. U staat bij ons centraal en wij helpen u graag.

Bewoners meten zelf luchtkwaliteit

Bewoners in Hillegersberg en Schiebroek maken zich zorgen over de luchtkwaliteit in hun wijk.

Om te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in het gebied is het noodzakelijk om de luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen met een fijnmazig netwerk van meetpunten verspreid door de wijk. De twee meetpunten van het landelijke DCMR meetnetwerk in dit gebied geven onvoldoende fijnmazig inzicht.


Fijnstof meetnetwerk
Voor het meten van de luchtkwaliteit in Hillegersberg-Schiebroek (HiS) hebben de gezamenlijke bewonersorganisaties van de gemeente subsidie gekregen voor het aanleggen van een meetnetwerk van sensoren die fijnstof PM 2.5 waarnemen. Van PM 2.5 is bekend dat dit een goede indicator is van de mate van verontreiniging van de buitenlucht door wegverkeer, vliegverkeer en industrie. Langdurige blootstelling aan verhoogde fijnstof concentraties kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals een verminderde longfunctie.


De wijken staan onder druk van de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam en de voorgenomen uitbreiding van het vliegverkeer Rotterdam-The Hague Airport. Daarnaast hebben de wijken al te kampen met intensief autoverkeer en vervuiling van de Rotterdamse stad en haven.


Buitenlucht continu monitoren
De bewoners kozen voor de Munisense internet-based infrastructuur waarmee zij de buitenluchtkwaliteit volcontinu met buitenluchtsensoren monitoren.

Een dertigtal meters, uitgerust met fijnstof sensoren, zijn eind 2017 op representatieve plekken in de wijken geplaatst. Dankzij deze meters kunnen bewoners op elk gewenst moment zelf via het Munisense cloud-platform de actuele luchtkwaliteit in hun omgeving waarnemen. 


Fijnstofconcentraties in uw omgeving meten of inzicht krijgen in de luchtkwaliteit?

Bel voor meer informatie: 071-711 4623.


Lees ook het artikel in AD HiS Luchtmeetnet

Link naar het artikel in het AD over het HiS Luchtmeetnet

Evenementengeluid in Sittard onder controle

Op het evenementerrein Noordelijke Schootsvelden in Sittard vinden het hele jaar evenementen plaats. Niet altijd tot groot genoegen van de omwonenden, die hiervan met grote regelmaat geluidsoverlast ondervonden.


Om de omwonenden inzicht te geven in de geluidsbelasting die een evenement op de omgeving heeft, zijn begin oktober 3 Munisense klasse 1 geluidsmeters rondom het terrein geplaatst.


De gemeente gaf tijdens het eerste evenement, het Oktober Fest, ook de bewoners de kans om achter de schermen mee te kijken met de geluidmetingen. Er werd uitleg gegeven over ons geluidsmeetsysteem, de gemeten waarden en de verschillende dashboard views voor de gemeente, organisator en DJ. Er werd duidelijk dat de organisator zich, met het online live inzicht in de geluidsbelasting, aan de vastgestelde geluidsnormen kan houden.


De burgers worden met deze onafhankelijke geluidsmetingen geïnformeerd en geluidsoverlast klachten worden voorkomen. Begin 2018 worden de geluidsmeters op hun definitieve plek opgehangen. 

Meer rust op de grachten in de binnenstad

Het scheepvaartverkeer in de Amsterdamse grachtengordel neemt nog steeds toe. De gemeente doet er alles aan om de pleziervaart ook voor omwonenden en bezoekers plezierig te houden. 

As smart city provider, monitort Munisense al een paar jaar het vaarverkeer op de grachten van de hoofdstad. De innovatieve meters stellen behalve de verkeersdrukte op het water, ook de vaarsnelheid en de grootte van de boten vast. 


Inmiddels is er een proef ingesteld van verplichte vaarrichting op een aantal grachten in de binnenstad, die opstoppingen moet voorkomen. Overtreding van deze verplichte vaarrichting wordt uiteraard ook door onze slimme meters gesignaleerd.

Dit jaar gaat ook Gemeente Leiden starten om het vaarverkeer op een aantal grachten en knooppunten nauwgezet in kaart te brengen. De robuuste meter signaleert vanuit welke richting een boot langs de meetsensor vaart. En deze slimme meter stelt ook meteen de grootte en vaarsnelheid vast en rapporteert deze aan het INSIGHTNOW portaal.

Slim combineren met geluidsmetingen
En voor gemeenten blijkt een zeer gewenste aanvulling inzicht hebben in herrieschoppers op het water die voor geluidsoverlast zorgen.
De voorbereidingen om de real-time informatie van de meters in ons INSIGHTNOW portaal te verrijken met geluidsmetingen èn een RFID identificatie, zijn bij ons in volle gang.

Wilt u meer weten over het monitoren van vaarverkeer? Neem contact met ons op en bel 071-711 4623.

De toezichthouder geluid die op meerdere plekken tegelijk is

Moest je als geluidshandhaver voorheen ’s nachts je bed uit naar aanleiding van een melding, nu meet Horecasense de geluidswaarden en registreert deze online. En dat is precies wat we beoogden: met ons draadloze, online geluidsmeetsysteem kunnen handhavers eenvoudiger controleren. Ook horecaondernemers kunnen de regels makkelijker naleven. Een win-winsituatie dus.

 

Zowel handhavers als horecaondernemers kunnen vanaf iedere gewenste locatie controleren of vergunde limieten worden overschreden. Handhaven kost daardoor een stuk minder tijd én geld, en toezichthouden over (meerdere) cafés is eenvoudiger. In kroegen staan handhavers zo binnen, maar tegen de tijd dat ze een club of concertlocatie binnen zijn, is hun aanwezigheid al lang en breed bekend en is het geluid al dan niet bijgesteld naar het juiste niveau. En een vastgestelde overschrijding resulteert vaak in een welles-nietes discussie en soms zelfs in agressie. Horecasense meet continu en geeft online een feitelijk en onafhankelijk rapport. Elke horecagelegenheid krijgt zo een gelijke behandeling.

 

Geluidsdata voor iedereen inzichtelijk

Iedereen die toegang tot de data heeft, kan het geluidsniveau online of via de mobiele app inzien. We hebben de data bewust simpel gehouden, zodat iedereen het begrijpt. Er zijn grafieken en rapporten, desgewenst per tijdvak, zoals per dag of per week. Voor handhaving is de online omgeving zo ingedeeld dat alle horeca waarover zij handhaaft, gesorteerd van hoog naar laag in decibel zichtbaar is. Daarmee kunnen ze zich richten op de échte geluidsoverlast.

 

Microfoon te slim voor fraude

Net als onze andere meetsystemen is ook dit systeem ‘slim’. Het bestaat uit een draadloze microfoon die je gescheiden van de geluidsinstallatie ophangt. Er is alleen een stopcontact nodig. Frauderen is lastig, want dat pikt de intelligente software in de microfoon op. Stel dat je er isolatiemateriaal omheen doet, dan is het geluid dusdanig anders en lager in vergelijking met eerdere dagen. Het systeem pikt dat op en geeft een notificatie. Isolatiemateriaal is natuurlijk ook zichtbaar voor handhavers. Maar in de praktijk zien we weinig gesjoemel, want fraude betekent weg vergunning.

 

Investering is zijn geld waard

In het Belgische Leuven meten we al enkele jaren in 110 kroegen. Er is daar een nauwe samenwerking tussen de gemeente en horecaondernemers. Sindsdien boksen deze Vlaamse kroegen niet langer tegen elkaar op wie de meeste bezoekers trekt met de hardste muziek. In Nederland hangen inmiddels al bijna honderd van onze systemen. Niet vanuit opgelegde regels, maar omdat ondernemers dat zelf willen. Voor hen is Horecasense een investering die ruim opweegt tegen de geldbedragen van boetes. In de praktijk zien we dat overheid en horeca voor een financieringsmix kiezen, omdat iedereen baat heeft bij de aanschaf.

 

Mes snijdt aan alle kanten

We zijn in diverse Nederlandse steden al actief en wat ons betreft zitten we snel nog vaker bij overheden aan tafel voor geluidsproblematiek. Klachten bij een gemeente gaan namelijk in ongeveer een derde van de gevallen over geluidsoverlast. En maar liefst 20 tot 25 procent van de jongeren loopt permanente gehoorschade op door blootstelling aan te harde muziek. Door geluidsmetingen eenduidig, transparant en makkelijk te maken, behouden we muziekbeleving, maar dringen overlast en gehoorschade drastisch terug.

 

Interesse?

Op kantoor, op het gemeentehuis, tijdens een werkbezoek aan Leuven, of op het terras of in de kroeg:

een afspraak met ons maken is zo gepiept.

Meer nieuws

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, produceert, levert en beheert innovatieve online realtime meet- en regeloplossingen. Onze smart city oplossingen geven online inzicht in geluid, trillingsbelasting, waterniveaus, energiegebruik, openbare verlichting en water- en luchtkwaliteit en zorgen voor effectieve controle over straatverlichting en lichtniveaus, ventilatie- en pompactiviteit.

  • Front-end webdeveloper voor sensor-data visualisatie

    Je werkzaamheden zullen bestaan uit het bedenken van handige manieren om sensordata te visualiseren, het ontwerpen van de interface en de uiteindelijke implementatie binnen ons framework.

  • Webdeveloper voor sensordata SAAS onderneming

    Hoewel veel bedrijven die web development doen (vooral in PHP) vaak de focus hebben op snel kleine sites en functionaliteiten afleveren binnen de deadlines, is het bij ons anders. De focus ligt op het schrijven van begrijpbare codes en deze te blijven ontwikkelen om de kwaliteit hoog te houden.

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Onze partners

Ook met verschillende partners zijn wij onze producten en diensten continu aan het ontwikkelen en vernieuwen. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten innovatieve diensten en producten aan te bieden die onmiddellijk kunnen worden toegepast.

Een greep uit onze klanten

Contact

X

Wij staan voor u klaar

071-711 46 23

info@munisense.com