Real-time inzicht in waterniveaus en waterkwaliteit

Waterniveau, waterkwaliteit en BRO

Munisense biedt u de oplossing om waterniveau metingen (absolute druk) en waterkwaliteit op afstand uit te lezen. Met duizenden Munisense waterniveau meetpunten in meer dan 100 Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen vervullen wij landelijk inmiddels een leidende rol.

Behalve van onze telemetrische watermeters verwerken wij ook handmetingen en loggerdata. Bovendien leveren we een handige online veldwerktool, automatische data validatie en BRO rapportages. En we migreren data van bestaande stijghoogte meetnetten voor u naar de BRO. Kortom, ongeacht welke metingen u in uw netwerk doet, wij bieden een totaal oplossing.

Onze telemetrie geeft u hoogfrequente betrouwbare en inzichtelijke data van gevalideerde waterniveaus via ons online INSIGHTNOW™ platform. Met uitgebreide mogelijkheden voor analyse en rapportage van grondwaterstanden. Met ieder uur een meting, die iedere zes uur via het platform zichtbaar is, kunt u vertrouwen op een zeer hoog diensten niveau.

Daarnaast verzorgen wij samen met een van onze veldwerk partners - indien gewenst - de implementatie van onze watermeters en het operationeel beheer.

Al veel gemeenten, waterschappen, provincies, centrale overheden, bedrijven èn particulieren hebben via ons INSIGHTNOW™ platform actueel inzicht in waterniveaus van duizenden meetpunten. Met een gewaarborgde hoge datagarantie.

Brochure water meten en beheer

Toepassingen

Grondwater meetnetten

Grondwater meetnetten

Volledige ontzorging

Automatische validatie

Publieke portals

Toekomstvast

Het beheer van grondwater meetnetten kan geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan Munisense. Eenvoudig te installeren en te configureren hardware, in combinatie met portal software voor installatie, operationeel beheer, en data beheer maken de INSIGHTNOW™ technologie geschikt voor gemeenten, aannemers en ingenieursbureaus.


Grondwatermeetnetten installatie en beheer

Logger data en handmetingen

Logger data en handmetingen

BRO migratie

Importeren databronnen

Controle en consistent maken

Aanlevering bij BRO

Het verwerken van waterdata van loggers en handmetingen uit uw meetnet is veelal een onoverzichtelijke taak. Wij importeren uw uw meetdata vanuit verschillende bronnen, zoals Dino, Dawaco, XML, CSV of XLS, naar ons online portal. Alle metadata wordt hierna uitvoerig gecontroleerd en consistent gemaakt. Waarna wij de data voor u aanleveren bij het bronhoudersportaal.

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Continu inzicht

Temperatuur, geleidbaarheid

Zuurstof gehalte, pH

Monitoring van de kwaliteit van oppervlakte water, drinkwater, en grondwater is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid. Monitoring is over het algemeen incidenteel en per meting duur. De real-time metingen van macro waterkwaliteitsparameters maakt de monitoring ervan beter èn goedkoper. Wij hebben hiervoor AquaLabo sensoren geïntegreerd in ons INSIGHTNOW netwerk.


Waterkwaliteit meten

Grondwater tijdens rioolvervanging

Grondwater tijdens rioolvervanging

Inzicht in niveaus in het werkgebied

Beperking van aansprakelijkheden

Lange termijn data opslag

Bij het vervangen van riolen is het zaak om het effect op de omliggende panden te minimaliseren. Met het INSIGHTNOW™ systeem worden de niveaus rond het werkterrein in detail gemeten. De meters verhuizen mee met de voortgang van de vervanging. Door de real-time en continue informatievoorziening kan er adequaat worden gereageerd op onder- en overschrijdingen van vastgestelde of vergunde niveaus.


Grondwater monitoren bij bouwwerkzaamheden

Diensten

Wij bieden diverse producten zoals sensoren en meters voor verschillende toepassingen. Daarnaast kunnen onze producten voor een specifieke toepassing op maat worden gemaakt. Met INSIGHTNOW™ is het eenvoudig om uw data realtime online in te zien.

INSIGHTNOW™

INSIGHTNOW™


INSIGHTNOW™ Cloud Portaal en Netwerk zijn de verzamelnamen voor onze internetdiensten resp. de hardware die is geïnstalleerd op locatie.

Watermeters

Watermeters


Munisense biedt voor het monitoren van water standaard meetapparatuur aan. Munisense zorgt ook voor installatie, monitoring en onderhoud van meters en meetnetwerken. Wij vertellen u graag meer. Neem contact met ons op.

Producten

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

 • Support Lead

  We zoeken een enthousiaste en communicatief sterke medewerker om ons support team naar een hoger niveau te tillen. Met als uiteindelijke doel om de support druk op de organisatie te verminderen, terwijl we wel een goede service naar onze klanten blijven leveren.

 • Systems Engineer

  We zoeken een enthousiaste en communicatief sterke medewerker om onze backend systemen te beheren en te verbeteren.

 • Front-end developer voor sensor data SAAS platform in Angular

  We migreren momenteel naar een frissere techstack en zijn op zoek naar een getalenteerde frontender om ons te helpen bij deze transitie. Er is een sterke focus op kwaliteit en leren. Je komt te werken in een groeiend, agile team met andere gemotiveerde front- en back-end engineers

 • Stageplaatsen

  Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland