Real-time inzicht in waterniveaus en waterkwaliteit

Waterniveau, waterkwaliteit en BRO

Munisense biedt u de oplossing om waterniveau metingen (absolute druk) en waterkwaliteit op afstand uit te lezen. Met duizenden Munisense waterniveau meetpunten in meer dan 100 Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen vervullen wij landelijk inmiddels een leidende rol.

Behalve van onze telemetrische watermeters verwerken wij ook handmetingen en loggerdata. Bovendien leveren we een handige online veldwerktool, automatische data validatie en BRO rapportages. En we migreren data van bestaande stijghoogte meetnetten voor u naar de BRO. Kortom, ongeacht welke metingen u in uw netwerk doet, wij bieden een totaal oplossing.

Onze telemetrie geeft u hoogfrequente betrouwbare en inzichtelijke data van gevalideerde waterniveaus via ons online INSIGHTNOW™ platform. Met uitgebreide mogelijkheden voor analyse en rapportage van grondwaterstanden. Met ieder uur een meting, die iedere zes uur via het platform zichtbaar is, kunt u vertrouwen op een zeer hoog diensten niveau.

Daarnaast verzorgen wij samen met een van onze veldwerk partners - indien gewenst - de implementatie van onze watermeters en het operationeel beheer.

Gemeenten, waterschappen, provincies, centrale overheden, bedrijven èn particulieren hebben via ons INSIGHTNOW™ platform iedere dag, elk uur, actueel inzicht in waterniveaus van duizenden meetpunten. Met een gewaarborgde hoge datagarantie.

.

Snelle en goede communicatie vanuit support en apparatuur werkt prima..

Robert Kruk - De Grondslag, onderzoek en advies bij bodem, wegen en veiligheid


Vriendelijke en heldere uitleg, duidelijke offertes en kwalitatief goede dataloggers die eenvoudig te integreren zijn.

Michiel Vrolix - adviseur bodem en water, Aeres-Milieu

Brochure water meten en beheer

Toepassingen

Grondwater meetnet

Grondwater meetnet

Automatische validatie

Publieke portals

Toekomstvast

Volledige ontzorging

Het beheer van grondwater meetnetten kan geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan Munisense. Eenvoudig te installeren en te configureren hardware, in combinatie met portal software voor installatie, operationeel beheer, en data beheer maken de INSIGHTNOW™ technologie geschikt voor gemeenten, aannemers en ingenieursbureaus.


Installatie en beheer van uw grondwatermeetnet

Logger data en handmetingen

Logger data en handmetingen

BRO migratie

Importeren databronnen

Controle en consistent maken

Aanlevering bij BRO

U wilt de waterdata van loggers en handmetingen uit uw meetnet ook graag toevoegen aan uw online portal. Een veelal onoverzichtelijke taak. Wij importeren uw meetdata vanuit verschillende bronnen, zoals Dino, Dawaco, XML, CSV of XLS, naar ons online portal. Uw metadata wordt uitvoerig voor u gecontroleerd en consistent gemaakt. Waarna wij de data voor u aanleveren bij het bronhoudersportaal.

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Continu online inzicht

Temperatuur, troebelheid

geleidbaarheid,

zuurstof gehalte, pH

Monitoring van de kwaliteit van oppervlakte water, drinkwater, en grondwater is over het algemeen incidenteel en per meting duur. De real-time metingen van bovenstaande macro waterkwaliteitsparameters maakt de monitoring ervan beter en goedkoper. Hiervoor hebben wij voor u AquaLabo sensoren geïntegreerd in ons INSIGHTNOW netwerk.


Waterkwaliteit meten

Grondwater tijdens rioolvervanging

Grondwater tijdens rioolvervanging

Inzicht in niveaus in het werkgebied

Beperking van aansprakelijkheden

Lange termijn data opslag

Bij het vervangen van riolen is het zaak om het effect op de omliggende panden te minimaliseren. Met het INSIGHTNOW™ systeem worden de niveaus rond het werkterrein in detail gemeten. De meters verhuizen mee met de voortgang van de vervanging. Door de real-time en continue informatievoorziening kan er adequaat worden gereageerd op onder- en overschrijdingen van vastgestelde of vergunde niveaus.


Grondwater monitoren bij bouwwerkzaamheden

Wat zeggen onze klanten?

Is gewoon een goed product wat Munisense levert en support reageert snel en vaak met goeie tips.

Naod Negash - Junior Projectleider Geohydrologie, RSK Group

.

Tevreden over klantenservice (meedenken, bereikbaarheid en ondersteuning).

Wouter Haan - Sr. adviseur bodem en (geo)hydrologie, Ortageo

Diensten

Wij bieden diverse producten zoals sensoren en meters voor verschillende toepassingen. Daarnaast kunnen onze producten voor een specifieke toepassing op maat worden gemaakt. Met INSIGHTNOW™ is het eenvoudig om uw data realtime online in te zien.

INSIGHTNOW™

INSIGHTNOW™


INSIGHTNOW™ Cloud Portaal en Netwerk zijn de verzamelnamen voor onze internetdiensten resp. de hardware die is geïnstalleerd op locatie.

Watermeters

Watermeters


Munisense biedt voor het monitoren van water standaard meetapparatuur aan. Munisense zorgt ook voor installatie, monitoring en onderhoud van meters en meetnetwerken. Wij vertellen u graag meer. Neem contact met ons op.Producten

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit en waterniveaus. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

Vanuit inzicht grip op de omgeving, Munisense.

  • Helaas!

    Op dit moment is ons team compleet en hebben wij geen vacatures.

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland