Real-time inzicht in waterniveaus en waterkwaliteit

Waterniveau en waterkwaliteit metingen

Munisense biedt de oplossing om waterniveau metingen (absolute drukmetingen) en waterkwaliteit op afstand uit te lezen. Met de duizenden Munisense waterniveau meetpunten in 95 Nederlandse gemeenten hebben wij een leidende rol in de landelijke top 3.

Wij brengen waterbeheer kwalitatief op een hoger niveau, beperken kosten èn dragen bij aan uw duurzaamheidsdoelstellingen met onze telemetrische waterniveaumeters en ons online portaal.

U krijgt realtime inzicht in gevalideerde waterniveaus en uitgebreide mogelijkheden voor analyse en rapportage. Behalve waterniveaus kan ook de waterkwaliteit, hoeveelheden en stroomsnelheden in combinatie met neerslag in kaart worden gebracht. Naast het beschikbaar stellen van gevalideerde meetdata via ons online INSIGHTNOW™ platform, zorgen wij, indien gewenst, ook voor installatie van onze watermeters en het operationeel beheer.

Al veel gemeenten, waterschappen, provinciebesturen, centrale overheid, bedrijven èn particulieren krijgen via ons INSIGHTNOW™ platform semi realtime inzicht in waterniveaus van duizenden meetpunten.

Brochure water meten en beheer

Toepassingen

Grondwater meetnetten

Grondwater meetnetten

Volledige ontzorging

Automatische validatie

Publieke portals

Toekomstvast

Het beheer van grondwater meetnetten kan geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed aan Munisense. Eenvoudig te installeren en te configureren hardware, in combinatie met portal software voor installatie, operationeel beheer, en data beheer maken de INSIGHTNOW™ technologie geschikt voor gemeenten, aannemers en ingenieursbureaus.


Grondwatermeetnetten installatie en beheer

Grondwater monitoring bij bouwwerkzaamheden

Grondwater monitoring bij bouwwerkzaamheden

Real-time inzicht in grondwaterstanden

Overschrijdingen onmiddellijk kenbaar

Beperkt aansprakelijkheden

Het beschermen van zowel de bouwlocatie als de panden rondom een bouwplaats is belangrijk voor de aannemer, omwonenden en de overheid. Het Munisense meetsysteem maakt het mogelijk om frequent te meten en onmiddellijk een waarschuwing uit te laten gaan.


Grondwaterstanden bij de bouw

Grondwater tijdens rioolvervanging

Grondwater tijdens rioolvervanging

Inzicht in niveaus in het werkgebied

Beperking van aansprakelijkheden

Lange termijn data opslag

Bij het vervangen van riolen is het zaak om het effect op de omliggende panden te minimaliseren. Met het INSIGHTNOW™ systeem worden de niveaus rond het werkterrein in detail gemeten. De meters verhuizen mee met de voortgang van de vervanging. Door de real-time en continue informatievoorziening kan er adequaat worden gereageerd op onder- en overschrijdingen van vastgestelde of vergunde niveaus.


Grondwater monitoren bij bouwwerkzaamheden

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Continu inzicht

Temperatuur, geleidbaarheid

Zuurstof gehalte, pH

Monitoring van de kwaliteit van oppervlakte water, drinkwater, en grondwater is belangrijk voor de gezondheid en veiligheid. Monitoring is over het algemeen incidenteel en per meting duur. De real-time metingen van macro waterkwaliteitsparameters zal de monitoring ervan beter èn goedkoper maken. Wij hebben hiervoor de betaalbare sensoren van AquaLabo geïntegreerd met ons INSIGHTNOW netwerk. Diverse proefprojecten geven deze waterkwaliteit meetpropositie binnenkort verder vorm.


Waterkwaliteit meten

Diensten

Wij bieden een verscheidenheid aan producten en toepassingen, zoals sensoren, meters en gateways. Daarnaast kunnen onze producten voor uw specifieke toepassing op maat worden gemaakt. Met INSIGHTNOW™ is het eenvoudig om uw data realtime online in te zien.

INSIGHTNOW™

INSIGHTNOW™


INSIGHTNOW™ Cloud Portaal en Netwerk zijn de verzamelnamen voor onze internetdiensten resp. de hardware die is geïnstalleerd op locatie.

Watermeters

Watermeters


Munisense biedt voor het monitoren van water standaard meetapparatuur aan. Munisense zorgt ook voor installatie, monitoring en onderhoud van meters en meetnetwerken. Wij vertellen u graag meer. Neem contact met ons op.

Producten

Over Munisense

Munisense ontwikkelt, levert en beheert innovatieve meetoplossingen voor het bedrijfsleven en overheden. Smart city oplossingen die belanghebbenden direct online inzicht geven in geluid, waterkwaliteit, waterniveaus en luchtkwaliteit. De informatie is op elk gewenst moment online beschikbaar voor visualisatie, analyse of periodieke rapportages. Zo kunnen verantwoordelijken en beleidsmakers real time meten; op afstand, betrouwbaar en slimmer.

  • Stageplaatsen

    Bij Munisense zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om stage te lopen.

Contact