Privacy Verklaring en Cookies

<

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Munisense acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Munisense is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om uw vragen of overeenkomsten af te handelen. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen:
-  NAW gegevens
-  Factuuradres
-  E-mailadres
-  Demografische informatie zoals postcode

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  

Wij verzamelen uw:
-  Naam en contact informatie
-  E-mailadres
-  Demografische informatie zoals postcode

 

Wij kunnen per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere commerciële communicatie wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.  
 

Registreren

Voor onze INSIGHTNOW dienst moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen bereiken in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u om de volgende gegevens:
-   uw NAW gegevens
-   uw telefoonnummer
-   uw e-mailadres

 

Gebruik van cookies

Deze website plaatst een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van deze informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Munisense heeft hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt niet meegegeven.

De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u meer informatie hierover lezen [ http://www.google.com/privacy.... ].

Cookies LinkedIn, Facebook en Twitter

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt de cookies uitzetten via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar gemaakt.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

X

Wij staan voor u klaar

071-711 46 23

info@munisense.com