Interview met omgevingsmanager Zeno Schütte


September 2018 - De Amsterdamse wijk Overhoeks ligt aan het IJ tegenover het Centraal Station en is volop in ontwikkeling. Het is onderdeel van het centrum van Amsterdam en wordt een wijk aan het IJ met wonen, werken, restaurants, cafés en culturele voorzieningen. Tijdens de bouw ligt voor de gloednieuwe bewoners, bedrijven en gebruikers geluidsoverlast op de loer.

Binnen project Overhoeks werden in beginsel veel gebouwen na elkaar gebouwd in plaats van tegelijkertijd. Vanaf 2017 zijn er veel bouwers tegelijk actief, wat gevolgen heeft voor de omgeving.

Overhoeks Zeno Schütte

Leefbaarheid
Om de omgeving zoveel mogelijk te beschermen tegen geluidsoverlast hebben wij gekozen voor het Munisense systeem, vertelt Zeno Schütte. Deze geluidsmeetsets zijn klein, energiezuinig en makkelijk (ver)plaatsbaar. De meetsets zijn zowel bij omwonenden van het Overhoeks bouwterrein geplaatst als op de bouwlocatie.


Het gebruikersgemak en terugluisteren zijn grote pluspunten.

De geluidsmeters meten het geluid continu en geven eenvoudige, begrijpelijke overzichten van het geluid op het bouwterrein. Het systeem geeft ook inzicht in dominante geluidsbronnen op de bouwlocatie.

De meetsets bij het bouwterrein geven ons, met behulp van correlatie, een beeld van de impact van het bouwgeluid op het omliggende gebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende bronnen, verschillende projectontwikkelaars die tegelijk aan het werk zijn.


Bijsturen
Doordat zowel de gemeente als de bouwers inzicht hebben in het systeem kan er enerzijds gehandhaafd worden op overtredingen, anderzijds kunnen de aannemers door het inzicht in de geluidsproductie bijsturen wanneer dat nodig is. Het systeem biedt behalve real-time inzicht de mogelijkheid om terug te kijken in tijd. Dit biedt voor alle betrokkenen voordelen. Het gezamenlijke gebruik en inzicht in dezelfde cijfers voorkomt discussies over de resultaten van de geluidsmonitoring.


Grip op geluid
In Overhoeks wordt het systeem met name ingezet voor monitoring van geluidsproducerende werkzaamheden tijdens de bouw. Denk daarbij aan heien of het verwijderen van damwanden. Dat zijn werkzaamheden die voor de omgeving overlast veroorzaken.

Met het systeem van Munisense willen we daar zoveel mogelijk grip op hebben zodat we de overlast tot een minimum beperken.


Verrassend voordeel
Het terugluisteren van geluidsfragmenten was voor mij een onverwacht voordeel. Zodoende kan er bijvoorbeeld uitsluitsel worden gegeven over welk soort geluid een piek heeft veroorzaakt.

Het systeem biedt goed inzicht, de online portal is na uitleg gemakkelijk in gebruik en wanneer er vragen zijn, reageert Munisense snel. Kortom, we zijn erg blij met het systeem, sluit Zeno Schütte af.


Kortom een simpel systeem waarbij we in een oogopslag overzicht hebben en snel kunnen zien wat er real-time (of achteraf) aan de hand is.

Omgevingsmanager Zeno Schütte