INSIGHTNOW™ telemetrisch cloud-gebaseerd SaaS-platform

Ons INSIGHTNOW™ platform is een telemetrisch cloud-gebaseerd SaaS-platform, dat kritische on-line real-time monitoring van geluid en trillingen ondersteunt. Het platform ontsluit beveiligde meetgegevens; overal, op ieder moment en op elk apparaat.

Real-time en online inzicht

Alarmering bij overschrijdingen
Uitgebreide analyse en rapportage
Bewezen staat van dienst
Integratie open data
Integratie met Sinus Samurai 2.0

Toepassingen

De toepassingen variëren van toezicht houden op geluidsniveaus bij muziekevenementen, bouwwerkzaamheden, havens, infrastructuur en luchthavens. Het platform ondersteunt diverse geluids- en trillingsmeetapparatuur, zoals de NMS en Samurai, van Munisense en Sinus Messtechnik.


Real-time monitoring

Het INSIGHTNOW ™ platform is geoptimaliseerd voor pro-actief beheer van grenswaarden van geluid. Een scala aan weergaven is beschikbaar, geheel afgestemd op de rol en/of de voorkeur van de gebruiker; dashboards, kaarten, grafieken, tijdlijnen, spreiding, enz. Bovendien kunnen uitgebreide nalevingscriteria worden gedefiniëerd, die gebruikers in geval van naderende overschrijding hierover informeren.


Rol gebaseerd gebruikersmanagement

De beheerder voegt gebruikers toe, configureert rollen en stelt per gebruiker de mogelijkheden in. Deze beheerder verstrekt of beperkt tevens toegang tot meetgegevens en de weergave er van.
Uitgebreide analyse en rapportage
Het INSIGHTNOW ™ platform ondersteunt meerdere methoden voor analyse en het rekenen met grote hoeveelheden meetgegevens.
Meerdere rapportage opties zijn beschikbaar, zoals snel inzoomen van maanden en jaren naar minuten en seconden. Verschillende meetvariabelen vergelijken,  audiofragmenten afspelen, spectra vergelijken, gegevens selecteren en annoteren voor verdere verwerking, uitvoer of rapportage.


Detaillering meetpunt

Meetpunten kunnen worden gedefinieerd met een beschrijving van kenmerken, de exacte locatie van het meetpunt en foto's. Deze gedetailleerde informatie kan aan rapporten worden toegevoegd.


Open Data integratie

Het platform ondersteunt een beveiligde en goed gedefinieerde Open Data web service, die snelle en eenvoudige integratie met andere platformen mogelijk maakt alsook eenvoudige visualisaties van beperkte meetgegevens voor openbare gebruikers.

INSIGHTNOW INSIGHTNOW

Installatie en operationele ondersteuning

De geluidsmeters zijn eenvoudig te installeren en te beheren. Eventuele storingen of onderhoud worden bewaakt en kunnen aan een operationeel verantwoordelijke manager worden gemeld. Het INSIGHTNOW™ platform biedt ook een online help center en een uitgebreide kennisbank om eindgebruikers te ondersteunen,

Gegevensbeheer

Alle ruwe meetdata worden tijdens de contract-periode opgeslagen in het cloud platform. De online gegevens zijn beschikbaar voor historische analyse, rapportage en herleidbaarheid. Van iedere meting wordt zowel de meetlocatie, -tijd, meter als de kalibratiegeschiedenis  opgeslagen. Audio data wordt drie maanden bewaard. Alle gegevens worden opgeslagen in veilige, gecertificeerde en redundante datacenters in Nederland.