Muziek en evenementen monitoring


Klant: Stad Amsterdam

De culturele hotspot "Westergasfabriek", organiseert jaarijks meerdere, en soms zelfs tegelijktijdige muziek evenementen. Om de geluidsoverlast voor de omliggende woningen binnen gestelde normen te houden zijn er meer dan twintig INSIGHTNOW™ geluid meetstations permanent geïnstalleerd op zowel geluidsemissie als -immissie punten in de omgeving. Hiermee kan deze Amsterdamse evenementenlocatie niet alleen overschrijding van geluidsbepalingen in real-time meten, maar ook de geluidsbijdrage van de verschillende bronnen aan de gevel vaststellen. Hiervoor correleert het INSIGHTNOW™ cloud platform continu de spectrale banden van alle meters.


Klant: Stad Gent, België

Gent organiseert een jaarlijks terugkerend evenement in het centrum van de stad. Diverse activiteiten en muziek evenementen worden gedurende 12 dagen op 12 pleinen georganiseerd. Ieder plein heeft een verantwoordelijke organisatie en individuele geluidslimieten/geluidsnormen. De lokale overheid handhaaft strikt dit vergunde niveau.
De stad Gent maakt gebruik van het INSIGHTNOW™ platform om geluidshinder real-time en op alle pleinen te monitoren, aan de voorzijde van de panden. Elke DJ maakt gebruik van een tablet die via WiFi is verbonden met het INSIGHTNOW™ platform. De real-time waarden rechtstreeks uit de geluidsmeters, grenswaarden en de event meta data uit het INSIGHTNOW™ platform, worden continu weergegeven. Door het gebruik van het INSIGHTNOW™-systeem kan Gent de in licentie gegeven geluidsdrempels beter handhaven (minder klachten), met slechts de helft van het personeel.


Binnensteden monitoren


Klant: Stad Leuven, België

Permanente real-time monitoring van de geluids-niveaus in ongeveer honderd cafés, waarbij iedere café eigenaar en/of DJ real-time inzicht heeft in de geluidsemissie en dreigende overschreidingen via tablet en online. De lokale overheid heeft eveneens een real-time dashboard, dat alle cafés, geprioriteerd op huidige en historische overschrijdingen, weergeeft.
De cafés hebben volledig inzicht in hun huidige en historische geluidsniveaus en zijn zich bewust dat de lokale overheid over dezelfde gegevens beschikt. Daardoor zijn overschrijdingen aanzienlijk verminderd, en tegelijkertijd de kosten van het handhaven van vergunde geluidsniveaus verlaagd.


Locatie/klant: diverse steden in Nederland

Een groeiend aantal steden heeft permanente geluidsmeters op stadspleinen geïnstalleerd. Bij evenementen worden de vergunde geluidslimieten in het INSIGHTNOW™ platform geconfigureerd.
De evenementen organisatie krijgt tijdelijk toegang tot de betrokken meters en ontvangt meldingen bij overschrijding van de drempels. Lokale overheden worden geïnformeerd over grote overschrijdingen en kunnen op basis van de informatie van de INSIGHTNOW™ platform boetes opleggen. Rapporten met geluidsniveaus en overschrijdingen zijn beschikbaar voor verdere evaluatie.
Een groeiend aantal grote steden in Nederland maakt gebruik van onze INSIGHTNOW™ diensten.

Monitoring Westergasfabriek
Monitoring Westergasfabriek
Grafiek, kaart en overschrijdingen van een Leuvens café
Grafiek, kaart en overschrijdingen van een Leuvens café
Monitoren bouwwerkzaamheden (open data), Utrecht
Monitoren bouwwerkzaamheden (open data), Utrecht

Controle van bouwlawaai


Locatie: Utrecht centraal station en winkelcentrum

Het centraal station en aangrenzende winkel-gebied wordt uitgebreid gerenoveerd. De bouw vindt de komende jaren gelijktijdig plaats op een
aantal locaties. Er zijn permanent op iedere bouwplaats  INSIGHTNOW™ geluidsmeters geïnstalleerd om de geluidsbudgetten te bewaken. Alle
aannemers maken gebruik van de meetgegevens, zien hun relevante geluidsniveaus en ontvangen waarschuwingen in het geval van overschrijding van de drempels. Wekelijkse rapportage wordt gegenereerd voor evaluatie en bespreking met de lokale overheid die ook toegang tot de INSIGHTNOW™ gegevens heeft. De meetdata is gedeeltelijk openbaar en beschikbaar via onze Munisense Open Data services. De geïnstalleerde geluidsmeters ondersteunen ook audio streaming.
In Nederland worden aannemers meer en meer verplicht om permanente meetstations voor lawaai, trillingen en grondwaterpeil te gebruiken.