Geluid speelt een grote rol in onze samenleving. Vaak wordt geluid als aangenaam ervaren, zoals tijdens een concert of in een horecagelegenheid. Toch wordt geluid regelmatig als hinderlijk ervaren en zijn maatregelen noodzakelijk om deze geluidsbelasting te reduceren.

Het modelleren van geluid levert niet altijd een representatief beeld op. Juist onvoorspelbare geluidsbronnen leiden vaak tot geluidshinder en klachten. Met het INSIGHTNOW™ platform van Munisense wordt accurate en objectieve informatie van de geluidbelasting weergegeven, zodat direct actie kan worden ondernomen. Het INSIGHTNOW™ netwerk is geoptimaliseerd voor het onbemand meten op afstand en de ontsluiting van meetdata via internet.

Draadloze, energiezuinige, zelfvoorzienende meters

Overal actueel inzicht

Online analyses en rapportages

Geluidsemissie in eigen hand

Ondersteuning bij geluidshandhaving en vergunningenbeleid

INSIGHTNOW™

INSIGHTNOW™ bestaat uit het INSIGHTNOW™ netwerk en het INSIGHTNOW™ cloud platform.


Het INSIGHTNOW™ netwerk bestaat uit kleine, snel plaatsbare, draadloze, energiezuinige en weerbestendige geluidsmeters, die hun meetdata realtime opslaan in de INSIGHTNOW™ cloud. Het INSIGHTNOW™ netwerk kan bestaan uit een enkele geluidsmeter, of een groep meters. Deze groep meters vormt onderling een draadloos netwerk en kan een groot gebied, zoals binnenstad of evenemententerrein, overspannen. Optioneel kunnen de meters worden gecombineerd met meteostations.


In de INSIGHTNOW™ cloud wordt de gemeten data opgeslagen. Bij (naderende) overschrijding van de gemeten geluidsbelasting worden de geautoriseerde personen gewaarschuwd. De data is, na identificatie en filtering van stoorgeluiden en, indien gewenst na correlatie en validatie met meteo- en verkeersgegevens, beschikbaar, voor analyse, visualisatie en rapportages. Via smartphone, tablet of webbrowser is de informatie inzichtelijk passend bij de rol en situatie van de gebruiker.

Geluidsemissie in eigen hand

Met het INSIGHTNOW™ platform wordt de geluids-emissie continu inzichtelijk gemaakt. Naderende overschrijdingen van het vooraf bepaalde geluidsbudget worden aangekondigd, zodat er op tijd kan worden bijgestuurd. Zo kan de vergunde geluidsruimte optimaal worden benut en kunnen boetes en beperkingen van exploitatie mogelijkheden worden voorkomen. De meetdata blijft beschikbaar voor analyse, visualisatie en rapportages.

Munisense biedt betaalbare oplossingen voor onder andere:

  • Horeca
  • Evenementen
  • Motorcross
  • Bouw
  • Haven
  • Laden en Lossen


Ondersteuning bij geluidshandhaving

Het toetsen van geluidsklachten en handhaven van normen is een arbeidsintensieve en zeer kostbare activiteit, zeker met behulp van handmeters. Alleen in Nederland worden hier tientallen miljoenen aan uitgegeven, zonder dat de problemen echt worden opgelost. Munisense kan deze kosten aanzienlijk
verlagen omdat één meting van een klacht voldoende is. De meetwaarden worden automatisch ontdaan van stoorgeluiden, vervolgens gevalideerd en getoetst tegen de gestelde normen. De data is dan klaar voor automatische analyse en rapportages volgens de handleiding ‘Meten en Rekenen Industrielawaai’.


Beleid voor geluidsemissie in binnensteden

Geluidsemissie in binnensteden is veelal hoger dan de wettelijke kaders aangeven. Oorzaak hiervan is het gebrek aan inzicht in de geluidsbelasting en de verdeling hiervan over de binnensteden op de lange termijn. Door continu op belangrijke plaatsen in binnensteden te meten ontstaat er goed inzicht in de geluidsbelasting zodat het vergunningenbeleid erop kan worden aangepast.


Automatische bronherkenning

Welke bijdrage levert een geluidsbron op een meetpunt? Resulteert dit in een overschrijding? Van welke bron is het geluid afkomstig? Het INSIGHTNOW platform biedt hierin real-time inzicht op basis van geavanceerde correlatie en dynamische overdrachtberekeningen.


Dynamische geluidsmapping

Gedegen inzicht in geluidsbronnen zorgt voor effectieve maatregelen tegen lawaai en geluidshinder. Door gebruik van real-time data van
geluidsmetingen als input voor rekenmodellen genereert het INSIGHTNOW™ platform voortdurend actuele geluidskaarten.

Geluidsemissie van infrastructuur

De ‘SWUNG’ wetgeving bepaalt, op basis van modellen, plafonds voor geluidsemissie bij snelwegen en spoortrajecten. Voor gemeentes en organisaties is het nuttig om deze plafonds te toetsen aan actuele metingen. Het INSIGHTNOW™ netwerk is ingericht voor langdurige metingen, door gebruik te maken van kleine, energiezuinige, draadloze meters die zelfvoorzienend zijn.


Vuurwerkdetectiesysteem

Steeds meer mensen storen zich aan de harde knallen en de onveilige situatie door het illegale vuurwerk. Deze overlast wordt effectief bestreden door snelle detectie van de afsteekplaats zodat handhavers enkele momenten later ter plekke kunnen zijn. Dit bewijst de door TNO ontwikkelde detectiemethode, die  integraal binnen de Munisense dienstverlening is opgenomen.


Een selectie van onze klanten

Onze diensten worden gebruikt door een groot aantal gemeenten, omgevingsdiensten, adviesburo’s, bouwbedrijven en evenementen organisaties, zowel nationaal als internationaal.
Op onze homepage staat een actueel overzicht.