Het akoestische vuurwerk detectiesysteem van Munisense, dat samen met TNO werd ontwikkeld, detecteert snel, effectief én met grote precisie de afsteek-locatie van vuurwerk. Kwetsbare zones worden met dit systeem eenvoudig en nauwgezet gemonitord. 

Vermindert illegaal vuurwerk

Traceert de vuurwerkafstekers

Door TNO ontwikkeld en beproefd

Volledige ontzorging 

Bewaken kwetsbare zones

Effectief handhaven

Munisense vuurwerkmeting in het veld Munisense portal vuurwerk overzichtskaartje

Handhaving

Het akoestische systeem detecteert en informeert politie en/of burgerwachten binnen 10 seconden, via de smartphone app, over het tijdstip en de exacte knal-locatie. Deze methode, met snelle opvolging, is bewezen effectief bij het terugdringen van de overlast van zwaar vuurwerk.

Monitoren effectiviteit beleid

Het systeem geeft veel relevante real-time informatie en is hierdoor bij uitstek geschikt voor monitoring en aanscherping van beleid buiten de toegestane afsteektijden. 

In het online INSIGHTNOW™ platform is een (historisch) overzicht beschikbaar van alle metingen, waardoor patronen over tijd en plaats inzichtelijk worden. Visualisaties geven inzicht in knal-locaties op straatniveau. 

Het inzicht in de knalintensiteit, in dB, maakt opsporing van illegaal vuurwerk eenvoudiger. Kwetsbare zones kunnen eveneens effectief worden gemonitord dankzij de real-time weergave van gedetecteerde knallen in de  INSIGHTNOW™ portal en via de smartphone app.

Preventieve werking

Het waarschuwende signaal dat van het gebruik van het detectiesysteem uitgaat, dringt overlast in de gemeente verder terug. De wetenschap dat handhavers, de meldkamer en beleidsmedewerkers real-time inzicht hebben in de knal-locaties heeft een bewezen preventieve werking.


Hoe het werkt

Het INSIGHTNOW™ netwerk bestaat uit tenminste vijf geluidmeters, die een geografisch gebied van ongeveer 2 km2 bewaken. Elke extra 0,5 km2 vereist een extra geluidmeter. 
De geluidmeters herkennen vuurwerkknallen en sturen deze detecties naar het INSIGHTNOW™ platform. 
Van overeenkomende knallen wordt de locatie tot op enkele meters nauwkeurig bepaald. 

De locatie wordt gemeld aan de betrokken handhavers. Deze zien op hun smartphone de  gedetecteerde knallen van het voorgaande halfuur op een geografische kaart. De adresgegevens van deze locaties zijn direct beschikbaar. 


Eenvoudige rapportage

Het INSIGHTNOW™ cloud platform  geeft op overzichtelijke wijze historisch gedetailleerd inzicht. Locaties en diverse statistieken en details van de gedetecteerde knallen zijn voor uitvoerige analyse en rapportages beschikbaar.
Volledige ontzorging
Munisense levert een kant en klaar systeem. Samen met de gemeente worden de (hoge) meetposities bepaald. De gemeente zorgt voor toestemming voor plaatsing en voor een 230V voedingspunt binnen 25 meter van de meetpositie. Hierna installeert Munisense de meters, geeft een gebruikerstraining en verzorgt het beheer ervan. Na de afgesproken periode haalt Munisense de meters ook weer op.


Onze klanten

Het INSIGHTNOW™ vuurwerkdetectie systeem is al enkele jaren in meerdere grote steden in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling in gebruik.