Water is cruciaal voor Nederland en de Nederlandse steden, waarbij inzicht in waterniveaus en waterkwaliteit van evident belang is. Een te hoge waterstand zorgt voor overlast terwijl een te lage stand nadelige effecten op de groenvoorziening en gewassen heeft. Door veranderingen in waterstand worden mogelijk funderingen aangetast, die verzakkingen veroorzaken. Ook voor waterwinning is gedegen inzicht in gevalideerde waterniveaus essentieel. 

Munisense biedt een betaalbare oplossing om waterniveaus, stroomsnelheden en neerslag realtime in beeld te brengen, automatisch te valideren en te analyseren voor rapportages. In een watermeetnet kan ook aan de waterkwaliteit worden gemeten, zoals de temperatuur en het zuurstofgehalte. 
Samen met onze partners beheren wij desgewenst ook de complete inrichting, installatie, kalibratie en het operationeel beheer van het watermeetnetwerk.

Realtime en online

Online analyse en rapportage

Meten van grondwaterniveau en de waterkwaliteit

Beheren van grondwaternetten

Automatische en handmatige validatie

Het meten en beheren van water

Munisense biedt gemeenten, waterschappen, drinkwater bedrijven, ingenieursbureaus en aannemers een unieke en betaalbare oplossing voor het meten van (grond)water niveaus, het beheren van meetnetten op basis van gelogde gevalideerde data en voor een naadloze integratie van realtime, semi-realtime en gelogde data.

Compleet online inzicht

Munisense ondersteunt het gehele beheer van het meetnet. Alle informatie van de meetlocaties, zoals foto’s, boorprofiel, peilbuis en maaiveld worden opgeslagen. Passend bij de rol en situatie is er volledig online inzicht in de meethistorie van het hele meetnetwerk en kan deze informatie eenvoudig met neerslagdata worden gecorreleerd. 
De periodieke rapportages geven een duidelijk beeld van de totale historie op basis van de data die overigens automatisch wordt gevalideerd. 
Koppelingen met publieke portals, systemen en sensoren van derden worden ondersteund. Realtime meetdata, van bijv. grondwaterniveau, kan ook beschikbaar zijn voor omwonenden en belanghebbenden.


Praktische ondersteuning

Het operationeel beheer en hierbij gebruikte werk-planners worden door het platform ondersteund. Data, van eventuele handmatige en controle metingen, kunnen ter plekke direct worden ingevoerd. 
De routeplanner in het INSIGHTNOW™  platform optimaliseert het beheer en voorkomt fouten. 


Alarmering

Bij bouwprojecten of rioolvervanging worden met een aantal meetpunten de grenswaarden realtime bewaakt en de verantwoordelijken bij overschrijdingen direct gealarmeerd.  


Full service

Munisense kan het gehele informatiebeheer rondom gevalideerde waterniveaumetingen uit handen nemen en biedt tevens de mogelijkheid om met een van onze partners het technisch beheer en het onderhoud van een netwerk te verzorgen.

Internationale standaarden

Alle producten en diensten van Munisense zijn wereldwijd inzetbaar. Het INSIGHTNOW™  platform is volledig gebaseerd op internationale standaarden voor draadloos meten. Dit vereenvoudigt de integratie met andere systemen en maakt online meten zeer betaalbaar.

Onze klanten

Onze  apparatuur en diensten worden toegepast door een groot aantal gemeenten, waterschappen, waterleidingbedrijven, omgevingsdiensten, ingenieursbureaus, adviesburo’s, bouwbedrijven en andere organisaties, zowel nationaal als internationaal. Op onze website staat hiervan een beknopt overzicht.

INSIGHTNOW™ 

INSIGHTNOW™ bestaat uit het INSIGHTNOW™ netwerk en het INSIGHTNOW™ cloud platform.

Het INSIGHTNOW™ netwerk bestaat uit kleine, snel plaatsbare, draadloze en energiezuinige waterniveau meters. Deze meters communiceren met ons INSIGHTNOW™ platform waar de data, na automatische validatie, wordt opgeslagen. 
Vanaf afstand kunnen per meter instellingen worden ingevoerd en veranderd, zoals het aantal metingen per dag en de communicatie interval met het INSIGHTNOW™ platform. 

Ons INSIGHTNOW™  platform biedt zeer krachtige management en analyse mogelijkheden alsook automatische validatie en rapportage van de enorme hoeveelheden informatie van een watermeetnetwerk. Bij speciale gebeurtenissen kunnen annotaties worden aangebracht, die bij de meetdata worden bewaard. Doorsnijdingen van dynamische data, al dan niet in combinatie met statische gegevens van het waternetwerk, worden makkelijk gegenereerd. Op een smartphone, tablet of via een webbrowser is alle informatie overzichtelijk beschikbaar, toegesneden op de rol en situatie van de gebruiker.