Werk aan de winkel in Provincie Zuid-Holland

Geplaatst op 11 juni, 2020

Werk aan de winkel in Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft de samenwerking tussen IB Land en Munisense de aanbestedingsopdracht gegund voor het beheer van ál haar grondwater meetnetten.

De scope overziet de gehele keten van datawinning en betreft onderhoudswerk, dataverzameling, kwaliteitscontroles en databeheer.


Projectmatig wordt het Primair Meetnet geoptimaliseerd naar real time dataverzameling met telemetrie.

De werkzaamheden beginnen met een ingewikkeld proces: alle beschikbare gegevens over de meetnetten klaar maken voor aanlevering aan de Basis Registratie Ondergrond, de BRO (www.basisregistratieondergrond.nl). Uit de verschillende bestaande bronnen wordt dan één historisch correct en consistent bestand opgemaakt.

Vervolgens worden meer dan 600 peilbuizen van het Primair Meetnet geschikt gemaakt voor telemetrie en uitgerust met autonoom werkende sensoren. Dankzij telemetrie met NB-IoT sturen deze sensoren de grondwaterstanden enkele keren per dag door en wordt de data meteen beschikbaar gemaakt. Zo krijgt de provincie betrouwbaar actueel inzicht voor beleidsvraagstukken en beleidsontwikkeling.

De functionele herinrichting van het Primair Meetnet met telemetrie wordt uitgevoerd door de specialisten van Ingenieurs Bureau Land. Het geeft de provincie gewaarborgd inzicht in de actuele situatie en lange termijn trends van de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit.

Naast inzicht in de staat van de meetnetten en kwaliteitsborging van de grondwaterdata beschikt de provincie dan ook over inzage in vergelijkingen van resultaten, ruimtelijke verdeling, verandering over tijd en andere analyses. En dat met geborgde hoge databetrouwbaarheid en superieure datakwaliteit.

Maar eerst gaan de veldwerk specialisten op pad. Want er is werk aan de winkel in Zuid-Holland!

Terug naar het overzicht

Contact