Grondwater monitoring met live data

Geplaatst op 31 januari, 2020

Grondwater monitoring met live data

BOOT

levert advies- en managementdiensten binnen alle facetten van de leefomgeving. Zo voert BOOT ook geohydrologisch onderzoek uit, maakt waterhuishoudkundige plannen en geeft infiltratieadvies. Hiervoor is het nodig dat zij goed in beeld hebben hoe het grondwater zich in de bodem beweegt.

BOOT maakt hiervoor gebruik van grondwatermeetnetten waarin zij Munisense waterniveau meters plaatsen. En lezen in de online portal uit hoe de grondwaterstanden fluctueren.

Live water data het grootste voordeel


Bij het groeiend aantal projecten waarbij gedegen geohydrologisch onderzoek, waterhuishoudkundig plan of een infiltratieadvies nodig is, constateerde Pieter Polder - projectleider bij BOOT - een stijgende vraag naar grondwatermonitoring.

Telemetrie
BOOT werd zo steeds vaker geconfronteerd met de hoge kosten van het gebruik van loggers. Het uitlezen van de loggers in het veld en het daarna op kantoor verwerken van de data tot een grondwaterstand kostte enorm veel tijd. Vandaar de overstap naar betrouwbare telemetrische watermeters.

Pieter Polder ziet als grootste voordeel van de Munisense meters dat ze de meetdata meteen online kunnen inzien.

‘Het Munisense systeem geeft ons, behalve de enorme tijdsbesparing, een gebruiksvriendelijk systeem. We doen zowel grondwatermonitoringen als waterpeilmonitoringen van waterpartijen met deze waterniveau meters. We hebben wel even moeten wennen aan het aanmaken van meetpunten in de online portal hoor. Maar als je het eenmaal weet, werkt het eenvoudig.‘.

Onverwacht
En er zijn ook voordelen die we van tevoren niet hadden verwacht geeft Pieter Polder aan. ‘Zoals het kunnen bekijken van het actuele batterijniveau. We gaan dan ook pas het veld in voor onderhoud als het nodig is. Ook kunnen we het percentage luchtvochtigheid en het mobiele netwerk-bereik van de meters bekijken. Echt heel handig.’

Data opslag
‘De metingen gaan gewoon door als het internet bereik even onvoldoende is. De data wordt in de meter opgeslagen en alsnog geupload als het bereik weer OK is. Zo raken we nooit data kwijt.’

Gebruiksvriendelijk
‘Voor het realtime inzicht krijgen in de (grond)waterstanden is het een mooi systeem. We hoeven niet meer in het veld uit te lezen en hebben nu direct inzicht in grondwaterstanden waar we onmiddellijk op kunnen reageren. Bij bemalingen waar grondwater niet verder dan een bepaald niveau mag komen stellen we bijvoorbeeld eenvoudig een alarm in. Al met al een gebruiksvriendelijk systeem. Vrijwel overal is aan gedacht of wordt er met ons meegedacht. En in het geval het ons even tegen lijkt te zitten geeft de support afdeling snel de oplossing.’


Terug naar het overzicht

Contact