De uitdaging van water in de openbare ruimte

Geplaatst op 24 februari, 2022

De uitdaging van water in de openbare ruimte

Steden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en voor weersextremen. Deze kwetsbaarheid komt deels voort uit de alsmaar groeiende stedelijke bevolking. De klimaatverandering en de diversiteit in het weer bedreigt steden.

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater met wateroverlast als gevolg, droogte, hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft bijvoorbeeld al voor honderden miljoenen schade gezorgd.

Steden zijn dynamische systemen, die voortdurend in ontwikkeling zijn. Om bestaande structuren aan te passen aan een veranderend klimaat zijn met kennis onderbouwde beslissingen onontbeerlijk.

Een voortdurende stroom van actuele en gevalideerde informatie over grondwaterniveau en waterkwaliteit is één van de facetten waarop beleidsmakers gefundeerde beslissingen kunnen nemen over het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving.

Tijdens Aqua Nederland van 15 t/m 17 maart a.s. in de Evenementenhal in Gorinchem laten wij u graag zien hoe we aan dit soort vraagstukken bijdragen.

Innovatiestraat - Next Level

Terug naar het overzicht

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland