Duurzaam slim verkeersmanagement

Geplaatst op 19 mei, 2022

Duurzaam slim verkeersmanagement

In plaats van het verkeer te reguleren met traditioneel verkeersmanagement op basis van doorstroming, zijn langs de provinciale weg N208 in Noord-Holland sensoren geplaatst om onderzoek te doen naar luchtkwaliteit en geluid.

De provincie Noord-Holland gebruikt deze sensoren om te onderzoeken of er een verband is tussen het verkeer en de gemeten data en of deze data beïnvloedbaar zijn. Als de gegevens een bepaalde grens overschrijden, kan de provincie verschillende aanpassingen doen om de grenswaarden te verlagen. Aanpassingen zoals snelheidsvermindering, omleiden van verkeer of het verlengen van de groene golf.

De sensoren hebben we in november 2021 langs de N208 in Haarlem geïnstalleerd. Deze sensoren meten de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofdioxide), en het geluidsniveau. Deze gegevens worden gekoppeld aan verkeerskundige data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en de data uit de verkeerslichten op de N208.

De eerste resultaten zijn bekend. Uit het onderzoek blijkt dat er een meetbare relatie is tussen het geluid en verkeer (intensiteit en snelheid), maar nog niet met luchtkwaliteit en verkeer.

Het vervolg onderzoek loopt op dit moment nog om te kijken of er een relatie te ontdekken is tussen de verkeersindicatoren en de milieu-indicatoren voor zowel geluid als luchtkwaliteit. Ook worden verkeersmanagementmaatregelen ontworpen om de gemeten waarden naar beneden te kunnen brengen. Dat is beter voor het milieu en de leefbaarheid neemt toe. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: verbeteren doorstroming door minimaliseren van het aantal stops, het verlagen van de maximum snelheid of delen van het verkeer via een andere route laten rijden.

Zoals het er nu uitziet kunnen wij u na de zomer van 2022 meer informatie geven over de eindresultaten van dit onderzoek langs de N208.

bron: https://www.noord-holland.nl/O...

Terug naar het overzicht

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland