Ontwikkeling van de dynamische geluidkaart

Geplaatst op 20 oktober, 2022

Ontwikkeling van de dynamische geluidkaart

Met de toekenning van een subsidie binnen de landelijke call MIT R&D AI krijgt de ontwikkeling van de dynamische geluidkaart een goede boost. Samen met onze consortiumpartners Peutz en Embedded Acoustics gaan wij ons de komende twee jaar in dit project richten op de ontwikkeling van dynamische geluidkaarten in de gebouwde omgeving.

Het verbeteren van de leefomgeving door vermindering van de geluidhinder is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Het huidige geluidbeleid is echter gefocust op jaarlijkse berekende gemiddelde geluidniveaus. Deze berekeningen geven onvoldoende inzicht in de werkelijk optredende geluidbelastingen. Want deze kunnen sterk variëren in de tijd, de ruimte en het type activiteit. Hierdoor blijft de effectiviteit van beleidskeuzes lang onduidelijk en neemt de draagkracht onder de inwoners sterk af. Terwijl in de aankomende Omgevingswet de betrokkenheid van burgers een van de essentiële pijlers is. Ergo, inwoners moeten worden voorzien van de juiste en actuele geluidsbelasting in hun leefomgeving. En doet een jaarlijks uitgerekend gemiddelde geluidniveau geen recht aan hun realiteit.

Nederland staat daarnaast voor een grote uitdaging rondom gebiedsinrichting en bouw. Hierbij gaat het om zowel woningbouw, als infrastructurele en industriële bouwwerkzaamheden. De bouwactiviteiten vinden plaats in dichtbevolkte gebieden. En daarmee is het voorkomen van geluidhinder een belangrijke opgave.

De ontwikkeling van de dynamische geluidkaart, een product dat realtime inzage geeft in historische en actuele geluidbelasting met een hoge resolutie in tijd en ruimte, is hiervoor van essentieel belang. Zo komt er detail-inzicht in de oorzaken van geluidbelaste omgevingen en de ontstane hinder. En kunnen lokale (beleid-)maatregelen worden getroffen om situaties te verbeteren.

Onze geluidsmonitoringstations (wij noemen ze zo omdat ze meer doen dan meten) zijn in staat om de dynamische geluidkaart te ondersteunen. Met deze geluidmonitoringstations verzamelen en verwerken we verschillende types en grote hoeveelheden sensordata. Deze kan worden ingezet voor baanbrekende innovaties.
Wij focussen ons op zogenaamde geluidsevents, die worden voorzien van een “timestamp”. Deze bestaat uit locatie, richting, type en niveau van het geluid, en worden direct als bijbehorende data aan de opname gekoppeld.

We houden u graag op de hoogte!

Terug naar het overzicht

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland