Verzilting; een toenemend probleem

Geplaatst op 7 maart, 2022

Verzilting; een toenemend probleem

97.5% van al het water op aarde is zout. Helaas komt het steeds vaker voor dat zout water voor problemen op het land zorgt. Deze verzilting kan plaatsvinden in grondwater, oppervlaktewater zoals rivieren, beken of meren, of in de bodem.

Het meeste zoute water bevindt zich in zeeën en oceanen, maar kustgebieden hebben ook grote zoute of brakke grondwater voorraden, vaak onder (en soms tussen) zoetwater voorraden.

  • Een stijgende zeespiegel in combinatie met dalend land en dalend grondwater verstoort de balans tussen zout en zoet water. De druk van het zoute zee-/oceaanwater neemt toe terwijl de tegendruk van het zoete water afneemt. Lager gelegen landerijen en polders worden vatbaar voor artesisch brak grondwater. Waterschappen houden het grondwater in polders kunstmatig laag zodat het land kan worden bewerkt. En bij eventuele bodemdaling is het opnieuw nodig om de grondwaterstanden te verlagen. Gebieden die uit veen bestaan oxideren en verdwijnen onomkeerbaar.
    De aanwezigheid van zout of brak water vereist een moeilijke beslissing met betrekking tot landgebruik en gewaskeuze.
  • Het instromen van zeewater in onze waterwegen door verminderde regenwater afvoer in de rivieren die onze delta’s voeden. Binnenlands oppervlaktewater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, voor irrigatie en voor industrieel gebruik. Wanneer het zoutgehalte (tijdelijk) verandert, betekent dit ofwel stoppen ofwel het gebruik wijzigen.
  • Irrigatie, waarbij een aanzienlijk deel van het water verdampt, laat zout achter. Hoe zouter het water of hoe droger de omstandigheden, hoe groter dit effect. Ook grondwater, met name fossiel grondwater van 100.000 jaar oud, bevat mineralen die bij irrigatie/beregening met dit grondwater in de bodem terechtkomen.
  • Gebieden met lagen zout, brak en zoet grondwater zijn vooral gevoelig voor verstoringen van de balans tussen deze lagen. Met name grondwerk voor bouw- of infrastructuurprojecten kan deze balans blijvend veranderen. Landbouw die afhankelijk is van deze balans door het zoutgehalte van de bodem en irrigatiepraktijken kan sterk worden beïnvloed door deze veranderingen.

Voor de landbouw, de bouw, de drinkwaterproductie en voor de natuur in het algemeen is het van belang om de mate van verzilting van bodem, grond- en oppervlaktewater bij te houden, de relatie met seizoenen en weer en de de relatie tussen waterstanden, verzilting en de verziltingsgradiënt. Inzicht is met name van belang wanneer de grond wordt verstoord door bouwactiviteiten.

Grootschalig verzilting meten

Met de telemetrische QU serie waterkwaliteit sensoren kan grootschalig verzilting worden gemeten. Samen met de LV serie niveau meters geeft het online portaal zo het volledige beeld, zowel ruimtelijk met behulp van een GIS-kaart, als temporeel met behulp van tijdreeksgrafieken van zowel geleidbaarheid/zoutgehalte als NAP (of ander referentie) waterniveau.
Wanneer lokale neerslaginformatie nodig is om te begrijpen hoe het grondwaterniveau en zoutgehalte zich gedragen bij (intensieve) regenval, kan onze TH serie temperatuur-, vochtigheids- en regensensoren worden ingezet.
Behalve het meten van geleidbaarheid, kunnen de QU-apparaten worden uitgerust met pH-, opgeloste zuurstof- en troebelheidssensoren.
De QU serie maakt, net als de LV serie, gebruik van het LTE-M netwerk en gebruiken alle operators in Nederland. Deze gaan jaren mee op 1 batterij en zijn door de gebruiker - op afstand - instelbaar voor wat betreft meet- en zendinterval.


verzilting

Terug naar het overzicht

Contact

Adresgegevens

Munisense B.V.
Touwbaan 38, A0.08
2352 CZ Leiderdorp
Nederland