Het onzichtbare zichtbaar maken - Luchtkwaliteit en gezondheidswinst

<< BackGeplaatst op 2019-03-20


Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in Nederland. Slechte luchtkwaliteit is van invloed op onze gezondheid en leidt onder andere tot luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Het RIVM stelde vast dat we als direct gevolg van luchtverontreiniging gemiddeld 13 maanden korter leven. Steeds meer burgers zijn bezorgd over de kwaliteit van de lucht die zij inademen.

Fijnmazig meten is echter een uitdaging. Het aantal meetlocaties van luchtkwaliteit in Nederland is beperkt. Om de Nederlandse luchtkwaliteit te bepalen worden de concentraties stikstofdioxide en fijnstof jaarlijks voor 320.000 locaties berekend. Maar geven deze berekende concentraties stikstofdioxide en fijnstof een realistisch beeld van de luchtkwaliteit op lokaal niveau?

Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide en smog de meeste schade voor de gezondheid. Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen. Maar ook de landbouw en houtstook in en om het huis zorgen voor uitstoot van deze ongezonde stoffen.


Vijanden van onze gezondheid
Wanneer mensen stikstofdioxide inademen, kan dit leiden tot longirritatie, verminderde weerstand en infecties van de luchtwegen. Fijnstof en smog kunnen tijdelijke klachten veroorzaken zoals droge ogen, hoesten, een droge keel of kortademigheid. Maar ze kunnen ook blijvende longklachten geven, zoals een beduidend minder goede longfunctie. Daarnaast kunnen de ontstekingsreacties op het fijnstof in de longen schadelijk zijn voor de hartfunctie. Zelfs de stollingsbalans in het bloed en het functioneren van het hart en de bloedvaten kan door fijnstof worden verstoord; met een verhoogde kans op een hartinfarct.

Verminderen dreiging
Op basis van nu vaststaand en voorgenomen beleid moeten de PM2.5 fijnstof concentraties tot 2030 aanzienlijk afnemen. Het is dus heel belangrijk dat dit beleid wordt uitgevoerd èn dat het beleid effectief is. Fijnmazig meten van luchtkwaliteit is dan essentieel.

Met een combinatie van slimme meters, innovatieve sensortechnieken en een online platform ontstaat real-time en historisch inzicht. Burgers, ondernemingen, instellingen en overheden worden bewust gemaakt van de luchtkwaliteit in hun leefomgeving en voortdurend geactiveerd om gezondere keuzes te maken. Zoals kiezen voor de “groenste” fietsroute door de stad waar dan beduidend minder luchtvervuiling is.

Fijnmazig meten
Hiervoor ontwikkelden wij met TNO een compact betrouwbaar meetsysteem voor luchtkwaliteit. De meetboxjes kunnen eenvoudig stationair en mobiel worden gebruikt. De metingen maken de luchtkwaliteit op een fijnmazig niveau zichtbaar. Zoals de dagelijkse ontwikkeling van ultrafijnstof-concentraties van bijvoorbeeld luchtverkeer, wegverkeer en intensieve veehouderij.

Effecten op levensverwachting
Als het beleid en de emissie-eisen voor bijv. wegverkeer en ammoniakbronnen effectief worden ingevoerd, dan kan in 2030 bijna overal in Nederland worden voldaan aan de WHO-advieswaarden. Wat uw levensverwachting met gemiddeld 4 maanden verlengt!

En om zo’n gezondheidswinst te kunnen boeken dragen wij graag een steentje bij. Voor dagelijkse gezondere keuzes op basis van de actuele luchtkwaliteit.

Meer weten over de luchtkwaliteit? Of wilt u meer weten over onze geavanceerde meetboxjes? Bel 071-711 46 23. Wij helpen u graag.Over deze weblog

Dit is het Munisense blog waarmee wij u willen inspireren en informeren over interessante projecten of technologieën die door ons worden geïmplementeerd.

Contact

X

Wij staan voor u klaar

071-711 46 23

info@munisense.com